!!ทับทิมธรรมชาติ ต้องมีมลทิน!!

!!ทับทิมธรรมชาติ ต้องมีมลทิน!!

!!ทับทิมธรรมชาติ ต้องมีมลทิน!!

- ทับทิมธรรมชาติที่มีเนื้อใสสะอาด ( Clarity ) มากปราศจากมลทินเป็นสิ่งที่หายากมาก 

- ทับทิมธรรมชาติมักมีมลทินหรือตำหนิที่มองเห็นด้วยตาเปล่า ส่วนใหญ่เป็นรอยร้าว ความขุ่นมัว ผลึกแร่อื่น และมลทินของเหลว 

- ทับทิมที่มีมลทินมาก ที่เห็นด้วยตาเปล่าชัดเจน หรือมีรอยร้าวทั่วหน้าพลอยเป็นทับทิมคุณภาพต่ำและมีราคาถูก 

- ทับทิมที่ใสสะอาดมากปราศจากมลทินมีโอกาสเป็นทับทิมสังเคราะห์สูง! จำเป็นต้องตรวจสอบในห้องปฏิบัติการเพื่อความถูกต้อง 

 

 

  ........          เครดิตข้อมูล : ศูนย์ข้อมูลอัญมณีและเครื่องประดับ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

Add line Petch Chompoo Jewelry