แสดง 1 - 24 จาก 24 รายการ
[27186] เพชรน้ำ 95 ขนาด 5.01 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 2,650,000
NEW
87
-50%
[27186] เพชรน้ำ 95 ขนาด 5.01 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿5,300,000 ฿2,650,000
[27183] เพชรน้ำ 93 ขนาด 4.64 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 1,450,000
NEW
157
-50%
[27183] เพชรน้ำ 93 ขนาด 4.64 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿2,900,000 ฿1,450,000
[27182] เพชรน้ำ 96 ขนาด 1.01 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 235,000
NEW
185
-37%
[27182] เพชรน้ำ 96 ขนาด 1.01 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿375,000 ฿235,000
[27181] เพชรน้ำ 93 ขนาด 1.02 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 132,000
NEW
249
-37%
[27181] เพชรน้ำ 93 ขนาด 1.02 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿210,000 ฿132,000
[27180] เพชรน้ำ 97 ขนาด 2.02 กะรัตใบเซอร์ GIA ลดราคาเหลือ 899,000
NEW
168
-50%
[27180] เพชรน้ำ 97 ขนาด 2.02 กะรัตใบเซอร์ GIA
฿1,798,000 ฿899,000
[27179] เพชรน้ำ 95 ขนาด 2.01 กะรัต ใบเซอร์ GIA ลดราคาเหลือ 699,000
NEW
121
-45%
[27179] เพชรน้ำ 95 ขนาด 2.01 กะรัต ใบเซอร์ GIA
฿1,270,000 ฿699,000
[27178] เพชรน้ำ 94 ขนาด 1.00 กะรัต ใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 149,000
NEW
158
-45%
[27178] เพชรน้ำ 94 ขนาด 1.00 กะรัต ใบเซอร์ HRD
฿270,000 ฿149,000
[27177] เพชรน้ำ 94 ขนาด 1.07 กะรัต ใบเซอร์ IGI ลดราคาเหลือ 138,000
NEW
109
-40%
[27177] เพชรน้ำ 94 ขนาด 1.07 กะรัต ใบเซอร์ IGI
฿230,000 ฿138,000
[27176] เพชรน้ำ 95 ขนาด 1.03 กะรัต ใบเซอร์ GIA ลดราคาเหลือ 253,000
NEW
145
-25%
[27176] เพชรน้ำ 95 ขนาด 1.03 กะรัต ใบเซอร์ GIA
฿338,000 ฿253,000
[27174] เพชรน้ำ 96 ขนาด 1.12 กะรัตใบเซอร์ GIA ลดราคาเหลือ 279,000
NEW
297
-36%
[27174] เพชรน้ำ 96 ขนาด 1.12 กะรัตใบเซอร์ GIA
฿436,000 ฿279,000
[27167] เพชรน้ำ 95 ขนาด 4.02 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 1,990,000
NEW
284
-48%
[27167] เพชรน้ำ 95 ขนาด 4.02 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿3,840,000 ฿1,990,000
[27164] เพชรน้ำ 97 ขนาด 5.42 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 4,590,000
NEW
277
-55%
[27164] เพชรน้ำ 97 ขนาด 5.42 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿10,200,000 ฿4,590,000
[27163] เพชรแท้ขนาด 3.51 กะรัตใบเซอร์ IGI ลดราคาเหลือ 825,000
NEW
254
-45%
[27163] เพชรแท้ขนาด 3.51 กะรัตใบเซอร์ IGI
฿1,500,000 ฿825,000
[27162] เพชรน้ำ 97 ขนาด 1.02 กะรัตใบเซอร์ GIA ลดราคาเหลือ 189,000
NEW
97
-40%
[27162] เพชรน้ำ 97 ขนาด 1.02 กะรัตใบเซอร์ GIA
฿315,000 ฿189,000
[27161] เพชรน้ำ 93 ขนาด 4.04 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 1,590,000
NEW
198
-40%
[27161] เพชรน้ำ 93 ขนาด 4.04 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿2,650,000 ฿1,590,000
[27160] เพชรน้ำ 100 ขนาด 1.01 กะรัตใบเซอร์ GIA ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
221
-44%
[27160] เพชรน้ำ 100 ขนาด 1.01 กะรัตใบเซอร์ GIA
฿356,000 ฿199,000
[27159] เพชรน้ำ 95 ขนาด 4.02 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 1,990,000
NEW
92
-45%
[27159] เพชรน้ำ 95 ขนาด 4.02 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿3,650,000 ฿1,990,000
[27157] เพชรน้ำ 96 ขนาด 5.01 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 3,990,000
NEW
101
-51%
[27157] เพชรน้ำ 96 ขนาด 5.01 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿8,150,000 ฿3,990,000
[27156] เพชรน้ำ 96 ขนาด 1.01 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 242,000
NEW
132
-35%
[27156] เพชรน้ำ 96 ขนาด 1.01 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿375,000 ฿242,000
[27155] เพชรน้ำ 96 ขนาด 5.83 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 4,750,000
NEW
96
-50%
[27155] เพชรน้ำ 96 ขนาด 5.83 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿9,500,000 ฿4,750,000
[27154] เพชรน้ำ 95 ขนาด 1.21 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 245,000
NEW
85
-35%
[27154] เพชรน้ำ 95 ขนาด 1.21 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿379,000 ฿245,000
[27153] เพชรน้ำ 97 ขนาด 5.02 กะรัต ใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 4,890,000
NEW
106
-56%
[27153] เพชรน้ำ 97 ขนาด 5.02 กะรัต ใบเซอร์ HRD
฿11,120,000 ฿4,890,000
[27152] เพชรน้ำ 96 ขนาด 1.30 กะรัตใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 315,000
NEW
103
-35%
[27152] เพชรน้ำ 96 ขนาด 1.30 กะรัตใบเซอร์ HRD
฿486,000 ฿315,000
[27151] เพชรน้ำ 97 ขนาด 5.36 กะรัต ใบเซอร์ HRD ลดราคาเหลือ 4,550,000
NEW
165
-55%
[27151] เพชรน้ำ 97 ขนาด 5.36 กะรัต ใบเซอร์ HRD
฿10,130,000 ฿4,550,000
Copyright © 2021 Petch Chompoo Jewelry. All Rights Reserved