ความหมายที่แท้จริงของกะรัตเพชรและน้ำหนักของเพชร

เมื่อคุณสนใจเรื่องเพชร เชื่อว่าคุณมักจะได้ยินคำว่าขนาดอยู่บ่อยครั้ง จนทำให้ใครหลายคนคิดว่ากะรัตคือน้ำหนักของเพชรเพียงอย่างเดียว ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วกะรัตจะเป็นการพูดถึงขนาดของเพชรและน้ำหนักรวมกัน ทั้งยังเป็นตัวบ่งบอกถึงราคาของเพชรอีกด้วย ซึ่งถ้าคุณยังสงสัยในเรื่องนี้อยู่ สามารถติดตามอ่านต่อได้เลย

ความหมายที่แท้จริงของกะรัตเพชรและน้ำหนักของเพชร

เมื่อคุณดูแล้วว่าความหมายที่แท้จริงของกะรัตเพชรและน้ำหนักของเพชรเป็นอย่างไร จะช่วยทำให้คุณเข้าใจถึงการชั่งน้ำหนักเพชรที่แท้จริงได้มากขึ้นอย่างแน่นอน

ความหมายที่แท้จริงของกะรัตเพชรและน้ำหนักของเพชร

ทำความรู้จักกับขนาดและน้ำหนักของเพชร

ความหมายที่แท้จริงของกะรัตเพชรและน้ำหนักเพชรนั้น ถ้ามีการเจาะจงรายละเอียดลงไป จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าแม้จะเป็นเรื่องเดียวกันแต่กลับบ่งบอกความหมายได้มากกว่านั้น เพราะคำว่ากะรัตสามารถบ่งบอกได้ทั้งน้ำหนัก, ขนาด และมูลค่าของเพชรได้ทั้งหมด ทั้งยังต้องมีสูตรคำนวณกะรัตเพื่อตีมูลค่าของเพชรแล้วจดลงในใบเซอร์ได้อย่างชัดเจน ดังนั้น กะรัตเพชรและน้ำหนักของเพชรจึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญทั้งในการซื้อและการขายเป็นอย่างมาก  ดังนั้นเวลาซื้อ-ขายคนส่วนใหญ่จึงมักจะเรียกหน่วยของเพชรเป็นกะรัตเท่านั้น ซึ่งเพชร 1 กะรัตจะมีขนาดที่ 100 สตางค์ เท่ากับว่าเพชร 1กะรัตนั้นจะมีน้ำหนักจริง ๆ อยู่ที่ 200 มิลลิกรัม หรือประมาณ 0.2 กรัม

ความหมายที่แท้จริงของกะรัตเพชรและน้ำหนักของเพชร

ส่วนเพชรที่มีขนาดต่ำกว่า 1 กะรัต จะถูกใช้หน่วยของการเรียกเป็นสตางค์ทั้งหมด เช่น เพชรที่มีขนาด 0.20 กะรัต จะถูกเรียกในวงการผู้ซื้อ-ขายเพชรว่า 20 สตางค์ ดังนั้นคำว่ากะรัตจึงถูกนำมาเรียกเพชรด้วยความหมายที่แท้จริงคือการเป็นทั้งน้ำหนัก, ขนาด และมูลค่าของเพชรร่วมกัน พร้อมการบ่งบอกถึงปัจจัย 4C ที่ใช้ในการดูเพชร คือ Color ของเพชร, Clarity ของเพชร, Cut และกะรัต ที่จะเป็นตัวบ่งบอกมูลค่าโดยรวมของเพชรที่คุณมีอยู่ ดังนั้นกะรัตจึงเป็นการบ่งบอกได้ทั้งน้ำหนัก ขนาด และมูลค่าอย่างครบครันเลยทีเดียว สำหรับหน่วยของกะรัตนั้นเกิดขึ้นมาจากการชั่งน้ำหนักในอดีตที่นับเมล็ดถั่วเป็นหน่วยกะรัตตามมาตรฐานเมทริกซ์นั่นเอง

ความหมายที่แท้จริงของกะรัตเพชรและน้ำหนักของเพชร

การคำนวณกะรัตเพชรที่คุณควรรู้

การคำนวณเรื่องของกะรัตเพชรนั้น สามารถทำได้ง่าย ๆ และเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะได้รับความนิยมสูงในวงการเพชร คือ การนำเพชรจริงมาชั่งน้ำหนักแล้วปรับให้หน่วยเป็นกรัม แล้วนำผลลัพธ์ของน้ำหนักในหน่วยกรัมมาหารด้วย 0.2 ก็จะได้ออกมาเป็นหน่วยของกะรัตอย่างชัดเจน ซึ่งถ้าคุณมีเพชรอยู่ในมือด้วยน้ำหนัก 0.1 กรัม เมื่อคุณหารกับ 0.2 จะได้ออกมาเป็น 0.5 นั่นหมายถึงว่าเพชรของคุณที่มีอยู่จะมีน้ำหนักเพียงแค่ครึ่งกะรัต หรือ 5 สตางค์เท่านั้น นอกจากนี้ยังมีการคำนวณขนาดของเพชรที่เป็นไปตามรูปทรงของเพชรด้วยเช่นกัน โดยจะมีสูตรพื้นฐาน คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง x กับเส้นผ่าศูนย์กลาง x กับความลึก และ x กับ 0.006 โดยมีค่าการวัดเป็นมิลลิเมตร ซึ่งสูตรคำนวณนี้จะเป็นการหาค่ากะรัตของเพชรเม็ดกลม ส่วนเพชรเม็ดเหลี่ยมการหาค่ากะรัตเพชรจะใช้สูตรความยาว x ความกว้าง x ความลึก และ x กับค่าสัมประสิทธิ์ของเพชร

ความหมายที่แท้จริงของกะรัตเพชรและน้ำหนักของเพชร

วิธีการดูน้ำหนักเพชรก่อนขายให้ลูกค้า

ก่อนที่เพชรจะถูกขายออกไปสู่ลูกค้า ทางร้านจะต้องมีวิธีการดูน้ำหนัก เพื่อการคิดราคาและการใส่ข้อมูลกับรายละเอียดต่าง ๆ ลงสู่ใบเซอร์ ดังนั้นวิธีการชั่งน้ำหนักเพชรจะมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • เริ่มต้นขั้นตอนแรกคือการนำเพชรชั่งบนเครื่องชั่งสำหรับเพชรโดยเฉพาะ เครื่องชั่งในรูปแบบนี้จะเป็น sensitive ที่สามารถวัดหน่วยมิลลิกรัมได้
  • เมื่อชั่งน้ำหนักเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้หน่วยมิลลิกรัมมา คุณจะต้องจดหน่วยนี้ไว้ภายในกระดาษอย่างชัดเจน แม้แต่จุดทศนิยมด้านหลังก็ต้องจดไว้ด้วยเช่นกัน
  • เมื่อได้น้ำหนักที่แท้จริงพร้อมจุดทศนิยมมาแล้ว ให้ทำการคำนวณเรื่องของกะรัตต่อ โดยใช้สูตรคำนวณตามที่กล่าวไว้ข้างต้นได้เลย
  • ในส่วนของเศษทศนิยมด้านหลัง ให้นำมาคูณด้วยจำนวน 100 เพื่อให้ได้ออกมาเป็นจำนวนของสตางค์
  • หลังจากการคำนวณทั้งกะรัตและสตางค์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลลัพธ์จะออกมาให้คุณเห็นน้ำหนักจริงอย่างชัดเจน เช่น ถ้าเพชรนี้มีการช่างและคำนวณได้ผลลัพธ์ออกมา 1.75 กะรัต ทางร้านจะมีการระบุน้ำหนักเป็น 1 กะรัตกับอีก 75 สตางค์
Add line Petch Chompoo Jewelry