เทคนิคการสังเกตสีเพชร

เทคนิคการสังเกตสีเพชร

กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ 5 คือ Light Yellow เพชรจะเหลืองอย่างชัดเจน แต่ยังไม่ได้เหลืองสดมาก ได้แก่ S-Z color หรือเพชรน้ำ 85-78

วิธีที่ง่ายที่สุดในการดูสีเพชรก็คือ ให้เอาเพชรวางคว่ำลงบนกระดาษขาว ก็จะสามารถเห็นสีของเพชรได้ง่ายขึ้นค่ะ แม้เพชรจะฝังอยู่บนตัวเรือนแล้ว ถ้าพอจะมีมุมเปิดที่ก้นซะหน่อย ก็ใช้วิธีนี้ได้เหมือนกันนะคะ แต่ถ้าตัวเรือนเป็นสีทองหรือ rose gold อาจจะมีผลต่อสีเพชรบ้างค่ะ

สีของเพชรเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อราคาเพช
เพชรขาวจะหาได้ยากและมีราคาสูงกว่าเพชรที่ออกเหลืองๆ
ดังนั้น GIA (สถาบันอัญมณีศาสตร์อันดับ 1 ของโลก) จึงได้ทำการจัดอันดับสีของเพชรตามตัวอักษร D-Z โดยที่ D คือเพชรขาวใส ไร้สีเจือปน (colorless) จนถึง Z color คือค่อนข้างเหลือง แต่ถ้าเหลืองมากกว่า Z color จะถูกจัดอันดับเป็น fancy yellow ซึ่งก็จะมีมูลค่าสูงขึ้นค่ะ
สำหรับคนไทย ถ้าพูดถึงตัวอักษร เราอาจจะไม่ถนัดนัก จึงมีการใช้ตัวเลขแทน โดยที่ 
D color = เพชรน้ำ 100
E color = เพชรน้ำ 99
F color = เพชรน้ำ 98 ไล่ไปเรื่อย ๆค่ะ
เพื่อให้ง่ายอีกนิด จึงมีการจัดกลุ่มย่อย ๆ ตามนี้ค่ะ

โดยที่กลุ่มที่ 1 เรียกว่ากลุ่ม Colorless ได้แก่ D-F color หรือเพชรน้ำ 100-98

 

กลุ่มที่ 2 เรียกว่ากลุ่ม Near Colorless ได้แก่ G-J color หรือเพชรน้ำ 97-94

 
 
 
 

กลุ่มที่ 3 เรียกว่ากลุ่ม Faint Yellow สีจะเริ่มออกนวลๆ ได้แก่ K-M color หรือเพชรน้ำ 93-91

กลุ่มที่ 4 เรียกว่ากลุ่ม Very Light Yellow จะเริ่มเห็นสีเหลืองได้ชัดเจนขึ้น ได้แก่ N-R color หรือเพชรน้ำ 90-86

ถ้าเพชรมีสีเหลืองมากกว่า Z color หรือน้ำ 87 เพชรเม็ดนั้นจะถูกจัดเป็น Fancy Yellow ซึ่งจะมีมูลค่าสูงขึ้นอย่างมากค่ะ

Add line Petch Chompoo Jewelry