จี้ ,เข็มกลัด

จี้ ,เข็มกลัด

คัดสรรจี้หยกพม่า สีเขียวชอุ่ม ฝังประดับ จำนวน 1 เม็ด ประดับเพชร น้ำงาม เนื้อสะอาดใส เล่นแสงเล่นไฟ จำนวน 56 เม็ด 1.00 กะรัต บนตัวเรือนทองคำ 8.07 กรัม

Read More
จี้ ,เข็มกลัด

คัดสรรจี้หยกพม่า สีเขียวชอุ่ม ฝังประดับ จำนวน 1 เม็ด ประดับเพชร น้ำงาม เนื้อสะอาดใส เล่นแสงเล่นไฟ จำนวน 56 เม็ด 1.00 กะรัต บนตัวเรือนทองคำ 8.07 กรัม

Read More
จี้เพชร ,เข็มกลัดเพชร

คัดสรรจี้หยกพม่า สีเขียวชอุ่ม ฝังประดับ จำนวน 1 เม็ด ประดับเพชร น้ำงาม เนื้อสะอาดใส เล่นแสงเล่นไฟ จำนวน 56 เม็ด 1.00 กะรัต บนตัวเรือนทองคำ 8.07 กรัม

Read More
จี้งานพลอย ,เข็มกลัดงานพลอย

คัดสรรจี้หยกพม่า สีเขียวชอุ่ม ฝังประดับ จำนวน 1 เม็ด ประดับเพชร น้ำงาม เนื้อสะอาดใส เล่นแสงเล่นไฟ จำนวน 56 เม็ด 1.00 กะรัต บนตัวเรือนทองคำ 8.07 กรัม

Read More
|


Add line Petch Chompoo Jewelry