คุณค่าของพลอยนพเก้า

คุณค่าของพลอยนพเก้า

คุณค่าของพลอยนพเก้า
  1. เพชร คือ เป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ มีชัยแก่ศัตรู ร่ำรวย 

  1. มณี (ทับทิม) คือ ความสำเร็จ ลาภยศ อายุยืน 

  1. มรกต คือ ความศรัทธา กล้าหาญ ป้องกันภัยอันตรายทั้งปวง 

  1. บุษราคัม คือ มีเสน่ห์เป็นที่รัก 

  1. โกเมน คือ สุขภาพดี อายุยืนนาน 

  1. นิลกาฬ (ไพลิน) คือ ความรัก ความเมตตากรุณา ความร่ำรวย 

  1. มุกดาหาร คือ ความบริสุทธิ์ ร่มเย็น และชนะแก่ศัตรู 

  1. เพทาย คือ ความร่ำรวย ชนะคดีความ 

 

 

............ขอบคุณข้อมูลจาก : guru.sanook.com

  1.  
คุณค่าของพลอยนพเก้า

คุณค่าของนพเก้าหรือนพรัตน์ 
 
เพชรยิ่งใหญ่ ไพรี ไม่มีกล้ำ        ทับทิมนำ อายุยืน เพิ่มพูนผล 
 
อุดมลาภ ยศศักดิ์ ประจักษ์ดล     มรกต กันภัยพ้น ผองเล็บงา  
 
บุษราคัม ฉาบเสน่ห์ ไม่เสแสร้ง   โกเมนแจ้ง แคล้วพาลภัย ใจสุขา    
 
ไพลินย้ำ ความร่ำรวย ช่วยนำพา   มุกดาหาร เสน่หา น่าเมียงมอง 
 
อันเพทาย ช่วยกันโทษ ที่โฉดเขลา   ไพฑูรย์เล่า กันฟอนไฟ ภัยทั้งผอง  
 
ดลบันดาล ให้เทวา มาคุ้มครอง         สบสนองคุณค่าแจ้ง แห่งนพรัตน์ 

คุณค่าของพลอยนพเก้า

เพชรและพลอยอีก 8 ชนิด รวมเป็น 9 ชนิดนี้ รวมเรียกว่า "นพเก้า" ที่เป็นสิริมงคลสูงสุด แก่ผู้สวมใส่ แต่เดิมจะใช้เฉพาะพระมหากษัตริย์ และพระราชวงศ์ และใช้เฉพาะในงานมงคลเท่านั้น ในปัจจุบันนี้ "นพเก้า" ยังเป็นที่นิยม และถือว่าเป็นสิริมงคลแก่ผู้สวมใส่ 
 

คุณค่าของพลอยนพเก้า

ตามความเชื่อที่ว่าอัญมณีแต่ละชนิดมีคุณสมบัติในทางมงคล ป้องกันภัยอันตรายต่าง ๆและขจัดความไม่เป็นมงคลทั้งหลายให้สิ้นไปได้หากผู้ใดมีไว้ในครอบครองก็เท่ากับมีมงคลไว้ติดตัว ทำสิ่งใดย่อมมีความสำเร็จด้วยเหตุที่แหวนนพเก้ามีทั้ง ความงามและคุณค่าในตัวเองโดยแทบไม่ต้องปรุงแต่งนับแต่โบราณมาแล้วคนไทยได้รับอิทธิพลความเชื่อของอัญมณีชนิดนี้มาจากอินเดียแต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเข้ามามีอิทธิพลเมื่อไรด้วยเหตุที่คนอินเดียมีวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันยาวนานเขาจึงรู้คุณค่าและความสวยงามของอัญมณี ชนิดนี้เป็นอย่างดีทั้งยังนำไปเกี่ยวข้องและเกี่ยวพันกับดวงดาว ซึ่งมีอำนาจและพลังเป็นคุณวิเศษที่จะนำพาความเจริญรุ่งเรืองและสิริมงคลทั้งหลายมาสู่ผู้สวมใส่นอกจากนี้ยังมีพลังแห่งการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยไม่เพียงเท่านี้ชาวตะวันตก ชาวอียิปต์โบราณ ชาวจีนหรือแม้แต่ชาวป่าเผ่าต่าง ๆก็มีความเชื่อถือในพลังของอัญมณีเหล่านี้เช่นกัน 
 
 

Add line Petch Chompoo Jewelry