Collection

Collection
[25422] ชุดสร้อยคอ ต่างหูเพชรระย้า 599,000
NEW
[25422] ชุดสร้อยคอ ต่างหูเพชรระย้า
฿599,000
[25398] แหวนเพชรสี่แถวหน้ากว้าง 69,000
NEW
[25398] แหวนเพชรสี่แถวหน้ากว้าง
฿69,000
[25397] แหวนเพชรแถวเม็ดละ 1 กะรัต 269,000
NEW
[25397] แหวนเพชรแถวเม็ดละ 1 กะรัต
฿269,000
[25395] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.00 กะรัต 89,000
NEW
[25395] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.00 กะรัต
฿89,000
[25394] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.04 กะรัต 89,000
NEW
[25394] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.04 กะรัต
฿89,000
[25393] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.01 กะรัต 99,000
NEW
[25393] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿99,000
[25392] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.03 กะรัต 89,000
NEW
[25392] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.03 กะรัต
฿89,000
[25391] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.18 กะรัต 119,000
NEW
[25391] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.18 กะรัต
฿119,000
[25390] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.00 กะรัต 89,000
NEW
[25390] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.00 กะรัต
฿89,000
[25389] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.01 กะรัต 99,000
NEW
[25389] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿99,000
[25388] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 3 กะรัต ลดราคาเหลือ 459,000
NEW
[25388] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 3 กะรัต
฿590,000 ฿459,000
[25384] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.38 กะรัต 169,000
NEW
[25384] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.38 กะรัต
฿169,000
[25383] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต 159,000
NEW
[25383] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต
฿159,000
[25382] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 2.01 กะรัต J VVS2 3EX ลดราคาเหลือ 479,000
NEW
[25382] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 2.01 กะรัต J VVS2 3EX
฿850,000 ฿479,000
[25381] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 2.01 กะรัต J VS1 3EX ลดราคาเหลือ 459,000
NEW
[25381] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 2.01 กะรัต J VS1 3EX
฿799,000 ฿459,000
[25376] ชุดหยกพม่าฝังเพชร 399,000
NEW
[25376] ชุดหยกพม่าฝังเพชร
฿399,000
[25375] ชุดทับทิมฝังเพชร 459,000
NEW
[25375] ชุดทับทิมฝังเพชร
฿459,000
[25374] ชุดทับทิมหัวใจฝังเพชร 399,000
NEW
[25374] ชุดทับทิมหัวใจฝังเพชร
฿399,000
[25373] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตฝังเพชร 1,990,000
NEW
[25373] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตฝังเพชร
฿1,990,000
[25372] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตฝังเพชร 399,000
NEW
[25372] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตฝังเพชร
฿399,000
[25371] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตฝังเพชร 499,000
NEW
[25371] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตฝังเพชร
฿499,000
[25370] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ 319,000
NEW
[25370] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ
฿319,000
[25369] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ 349,000
NEW
[25369] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ
฿349,000
[25368] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ 349,000
NEW
[25368] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ
฿349,000
[25367] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ 319,000
NEW
[25367] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ
฿319,000
[25366] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ 319,000
NEW
[25366] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ
฿319,000
[25318] แหวนทองคำฝังเพชร 39,000
NEW
[25318] แหวนทองคำฝังเพชร
฿39,000
[25317] แหวนเพชรชายเม็ดเดี่ยว 0.05 กะรัต 19,000
NEW
[25317] แหวนเพชรชายเม็ดเดี่ยว 0.05 กะรัต
฿19,000
[25316] แหวนเพชรชายเม็ดเดี่ยว 0.05 กะรัต 29,000
NEW
[25316] แหวนเพชรชายเม็ดเดี่ยว 0.05 กะรัต
฿29,000
[25302] แหวนเพชรแถว Oval cut เม็ดละ 2 กะรัต ลดราคาเหลือ 790,000
NEW
[25302] แหวนเพชรแถว Oval cut เม็ดละ 2 กะรัต
฿1,500,000 ฿790,000
[25301] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 4.03 กะรัต H VVS2 ลดราคาเหลือ 2,290,000
NEW
[25301] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 4.03 กะรัต H VVS2
฿4,200,000 ฿2,290,000
[25278] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 1 กะรัต L VS1 ลดราคาเหลือ 115,000
NEW
[25278] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 1 กะรัต L VS1
฿160,000 ฿115,000
[25277] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 1 กะรัต M VS1 ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
[25277] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 1 กะรัต M VS1
฿150,000 ฿109,000
[25254] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.31 กะรัต 59,000
NEW
[25254] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.31 กะรัต
฿59,000
[25253] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.30 กะรัต 39,000
NEW
[25253] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.30 กะรัต
฿39,000
[25252] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.40 กะรัต 39,000
NEW
[25252] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.40 กะรัต
฿39,000
[25251] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.31 กะรัต 39,000
NEW
[25251] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.31 กะรัต
฿39,000
[25250] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.15 กะรัต 29,000
NEW
[25250] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.15 กะรัต
฿29,000
[25238] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 2.02 กะรัต G VVS2 Triple Excellent ลดราคาเหลือ 790,000
NEW
[25238] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 2.02 กะรัต G VVS2 Triple Excellent
฿1,300,000 ฿790,000
[25237] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 635,000
NEW
[25237] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.02 กะรัต
฿990,000 ฿635,000
[25235] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.50 กะรัต ลดราคาเหลือ 499,000
NEW
[25235] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.50 กะรัต
฿799,000 ฿499,000
[25234] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 3.11 กะรัต Princess cut H Vvs1 ลดราคาเหลือ 1,250,000
NEW
[25234] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 3.11 กะรัต Princess cut H Vvs1
฿2,200,000 ฿1,250,000
[25230] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.27 กะรัต ลดราคาเหลือ 290,000
NEW
[25230] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.27 กะรัต
฿0 ฿290,000
[25229] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 169,000
NEW
[25229] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿0 ฿169,000
[25183] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัตใส่ได้ 2 แบบ ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
[25183] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัตใส่ได้ 2 แบบ
฿120,000 ฿79,000
[25181] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI เม็ดกลาง 2 กะรัต H VVS1 ลดราคาเหลือ 659,000
NEW
[25181] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI เม็ดกลาง 2 กะรัต H VVS1
฿990,000 ฿659,000
[25180] แหวนเพชร Oval cut เม็ดกลาง 3.53 กะรัต ลดราคาเหลือ 490,000
NEW
[25180] แหวนเพชร Oval cut เม็ดกลาง 3.53 กะรัต
฿690,000 ฿490,000
[025172] แหวนเพชรหยดน้ำเม็ดกลาง 1 กะรัต 169,000
NEW
[025172] แหวนเพชรหยดน้ำเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿169,000
[025171] แหวนเพชรหน้ากว้างเม็ดกลาง 1 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[025171] แหวนเพชรหน้ากว้างเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿250,000 ฿159,000
[025155] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรระย้า ลดราคาเหลือ 1,519,000
NEW
[025155] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรระย้า
฿0 ฿1,519,000
[025154] สร้อยคอเพชรระย้า 52.73 กะรัต ลดราคาเหลือ 3,190,000
NEW
[025154] สร้อยคอเพชรระย้า 52.73 กะรัต
฿0 ฿3,190,000
[025149] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 499,000
NEW
[025149] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.04 กะรัต
฿0 ฿499,000
[025146] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตโคลัมเบียฝังเพชร ลดราคาเหลือ 889,000
NEW
[025146] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตโคลัมเบียฝังเพชร
฿0 ฿889,000
[025143] แหวนเพชรปริ้นเซสคัตเม็ดละ 3.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 690,000
NEW
[025143] แหวนเพชรปริ้นเซสคัตเม็ดละ 3.00 กะรัต
฿0 ฿690,000
[025141] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรระย้าน้ำ 100 ลดราคาเหลือ 990,000
NEW
[025141] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรระย้าน้ำ 100
฿0 ฿990,000
[025126] แหวนหยกพม่าชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[025126] แหวนหยกพม่าชายฝังเพชร
฿0 ฿159,000
[025125] แหวนหยกพม่าชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
[025125] แหวนหยกพม่าชายฝังเพชร
฿0 ฿109,000
[025114] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.71 กะรัต ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
[025114] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.71 กะรัต
฿0 ฿79,000
[025113] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.30 กะรัต ลดราคาเหลือ 39,000
NEW
[025113] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.30 กะรัต
฿0 ฿39,000
[025111] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.31 กะรัต ลดราคาเหลือ 39,000
NEW
[025111] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.31 กะรัต
฿0 ฿39,000
[025110] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.32 กะรัต ลดราคาเหลือ 39,000
NEW
[025110] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.32 กะรัต
฿0 ฿39,000
[025106] แหวนเพชรเม็ดกลาง 0.90 กะรัต ลดราคาเหลือ 149,000
NEW
[025106] แหวนเพชรเม็ดกลาง 0.90 กะรัต
฿0 ฿149,000
[025105] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 1.49 กะรัต K VVS1 ลดราคาเหลือ 259,000
NEW
[025105] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 1.49 กะรัต K VVS1
฿399,000 ฿259,000
[025103] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 1.70 กะรัต K VS2 3EX ลดราคาเหลือ 289,000
NEW
[025103] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 1.70 กะรัต K VS2 3EX
฿399,000 ฿289,000
[025044] แหวนเพชรใบเซฮร์ HRD เม็ดกลาง 1.07 กะรัต I VS2 3EX ลดราคาเหลือ 189,000
NEW
[025044] แหวนเพชรใบเซฮร์ HRD เม็ดกลาง 1.07 กะรัต I VS2 3EX
฿290,000 ฿189,000
[024996] แหวนหยกชายล้อมเพชร ลดราคาเหลือ 69,000
NEW
[024996] แหวนหยกชายล้อมเพชร
฿0 ฿69,000
[024981] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 2.18 กะรัต ลดราคาเหลือ 299,000
NEW
[024981] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 2.18 กะรัต
฿399,000 ฿299,000
[024979] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD 1.02 กะรัต, H,VVS2,Triple Excellent ลดราคาเหลือ 190,000
NEW
[024979] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD 1.02 กะรัต, H,VVS2,Triple Excellent
฿290,000 ฿190,000
[017043] เลสเพชรชาย 1.28 กะรัต ลดราคาเหลือ 129,000
NEW
[017043] เลสเพชรชาย 1.28 กะรัต
฿0 ฿129,000
[024914] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 1.14 กะรัต ลดราคาเหลือ 169,000
NEW
[024914] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 1.14 กะรัต
฿259,000 ฿169,000
[024911] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 290,000
NEW
[024911] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.01 กะรัต
฿0 ฿290,000
[024907] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตโคลัมเบียฝังเพชร ลดราคาเหลือ 259,000
NEW
[024907] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตโคลัมเบียฝังเพชร
฿0 ฿259,000
[024893] แหวนไพลินซีลอนชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 69,000
NEW
[024893] แหวนไพลินซีลอนชายฝังเพชร
฿0 ฿69,000
[024887] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
[024887] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต
฿0 ฿109,000
[024886] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.28 กะรัต ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
[024886] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.28 กะรัต
฿0 ฿199,000
[024883] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI เม็ดกลาง 3 กะรัต K VS1 3EX ลดราคาเหลือ 739,000
NEW
[024883] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI เม็ดกลาง 3 กะรัต K VS1 3EX
฿1,350,000 ฿739,000
[024821] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.07 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[024821] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.07 กะรัต
฿0 ฿159,000
[024819] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
[024819] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต
฿159,000 ฿109,000
[024817] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.41 กะรัต ลดราคาเหลือ 485,000
NEW
[024817] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.41 กะรัต
฿790,000 ฿485,000
[024814] แหวนเพชรสี Fancy Yellow เม็ดกลาง 1.60 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
[024814] แหวนเพชรสี Fancy Yellow เม็ดกลาง 1.60 กะรัต
฿0 ฿139,000
[024811] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู ลดราคาเหลือ 309,000
NEW
[024811] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู
฿379,000 ฿309,000
[024809] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู ลดราคาเหลือ 319,000
NEW
[024809] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู
฿389,000 ฿319,000
[024807] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู ลดราคาเหลือ 309,000
NEW
[024807] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู
฿379,000 ฿309,000
[024710] แหวนแถวเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 179,000
NEW
[024710] แหวนแถวเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿0 ฿179,000
[024645] แหวนเพชรประกบหน้ากว้างน้ำ 100 ลดราคาเหลือ 99,000
NEW
[024645] แหวนเพชรประกบหน้ากว้างน้ำ 100
฿0 ฿99,000
[024603] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 559,000
NEW
[024603] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.01 กะรัต
฿0 ฿559,000
[024602] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 2.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 459,000
NEW
[024602] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 2.04 กะรัต
฿0 ฿459,000
[024601] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 3.21 กะรัต K Color (น้ำ93) ลดราคาเหลือ 899,000
NEW
[024601] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 3.21 กะรัต K Color (น้ำ93)
฿1,390,000 ฿899,000
[024552] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดละ 30 ตัง ลดราคาเหลือ 89,000
NEW
[024552] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดละ 30 ตัง
฿0 ฿89,000
[024546] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
[024546] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.04 กะรัต
฿0 ฿139,000
[024465] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 2.06 กะรัต F Color (น้ำ 98)   ลดราคาเหลือ 755,000
NEW
[024465] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 2.06 กะรัต F Color (น้ำ 98)
฿990,000 ฿755,000
[024463] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 5.01 กะรัต J Color (น้ำ 94)  ลดราคาเหลือ 2,390,000
NEW
[024463] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 5.01 กะรัต J Color (น้ำ 94)
฿4,000,000 ฿2,390,000
[024456] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[024456] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿199,000 ฿159,000
[024450] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 4 กะรัต ลดราคาเหลือ 890,000
NEW
[024450] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 4 กะรัต
฿1,390,000 ฿890,000
[024448] ชุดสร้อยคอและต่างหูหยกฝังเพชร ลดราคาเหลือ 359,000
NEW
[024448] ชุดสร้อยคอและต่างหูหยกฝังเพชร
฿0 ฿359,000
[024447] ชุดสร้อยคอและต่างหูหยกฝังเพชร ลดราคาเหลือ 490,000
NEW
[024447] ชุดสร้อยคอและต่างหูหยกฝังเพชร
฿690,000 ฿490,000
[024432] เลสเพชรชาย ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
[024432] เลสเพชรชาย
฿0 ฿139,000
[024342] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 10.57 กะรัต K Color (น้ำ 93)   ลดราคาเหลือ 5,990,000
NEW
[024342] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 10.57 กะรัต K Color (น้ำ 93)
฿8,500,000 ฿5,990,000
[024325] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 3.01 กะรัต K Color (น้ำ 93)   ลดราคาเหลือ 759,000
NEW
[024325] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 3.01 กะรัต K Color (น้ำ 93)
฿1,090,000 ฿759,000
[024322] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 4.01 กะรัต K Color (น้ำ 93)   ลดราคาเหลือ 1,390,000
NEW
[024322] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 4.01 กะรัต K Color (น้ำ 93)
฿2,800,000 ฿1,390,000
[024320] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 89,000
NEW
[024320] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.00 กะรัต
฿129,000 ฿89,000
[024315] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 119,000
NEW
[024315] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿169,000 ฿119,000
[024314] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.20 กะรัต ลดราคาเหลือ 145,000
NEW
[024314] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.20 กะรัต
฿199,000 ฿145,000
[024307] เลสเพชรชายหน้ากว้าง ลดราคาเหลือ 179,000
NEW
[024307] เลสเพชรชายหน้ากว้าง
฿0 ฿179,000
[024282] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
[024282] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿199,000 ฿139,000
[024275] แหวนเพชรพรีเมี่ยมไซค์เม็ดกลาง 3.62 กะรัต ลดราคาเหลือ 690,000
NEW
[024275] แหวนเพชรพรีเมี่ยมไซค์เม็ดกลาง 3.62 กะรัต
฿1,200,000 ฿690,000
[024250] สร้อยคอเพชรระย้าฝังเพชร ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
[024250] สร้อยคอเพชรระย้าฝังเพชร
฿99,000 ฿79,000
[024219] แหวนเพชร Cushion cut เม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 99,000
NEW
[024219] แหวนเพชร Cushion cut เม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿165,000 ฿99,000
[024218] ชุดเครื่องประดับเพชรระย้า สร้อยคอ+ต่างหู ลดราคาเหลือ 1,390,000
NEW
[024218] ชุดเครื่องประดับเพชรระย้า สร้อยคอ+ต่างหู
฿0 ฿1,390,000
[024217] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[024217] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿199,000 ฿159,000
[024209] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูทับทิมสยามฝังเพชร ลดราคาเหลือ 580,000
NEW
[024209] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูทับทิมสยามฝังเพชร
฿0 ฿580,000
[024207] ชุดสร้อยคอ ต่างหู ข้อมือทับทิมสยามฝังเพชร ลดราคาเหลือ 258,000
NEW
[024207] ชุดสร้อยคอ ต่างหู ข้อมือทับทิมสยามฝังเพชร
฿0 ฿258,000
[017084] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[017084] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.04 กะรัต
฿0 ฿159,000
[024188] แหวนเพชรหยดน้ำสีเหลืองเม็ดกลาง 5.60 กะรัต ลดราคาเหลือ 890,000
NEW
[024188] แหวนเพชรหยดน้ำสีเหลืองเม็ดกลาง 5.60 กะรัต
฿1,500,000 ฿890,000
[024186] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD 0.25 กะรัต G Color (น้ำ 97)   ลดราคาเหลือ 38,000
NEW
[024186] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD 0.25 กะรัต G Color (น้ำ 97)
฿69,000 ฿38,000
[024181] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู ลดราคาเหลือ 149,000
NEW
[024181] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู
฿179,000 ฿149,000
[024175] แหวนชายเพชรใบเซอร์ GIA 0.32 กะรัต E Color (น้ำ 99)  ลดราคาเหลือ 59,000
NEW
[024175] แหวนชายเพชรใบเซอร์ GIA 0.32 กะรัต E Color (น้ำ 99)
฿79,000 ฿59,000
[024140] สร้อยคอเพชรยาวฝังเพชร 12.70 กะรัต ลดราคาเหลือ 590,000
NEW
[024140] สร้อยคอเพชรยาวฝังเพชร 12.70 กะรัต
฿780,000 ฿590,000
[024138] สร้อยคอเพชรหัวใจคั่นเอมเมอรัลคัต 15.60 กะรัต ลดราคาเหลือ 790,000
NEW
[024138] สร้อยคอเพชรหัวใจคั่นเอมเมอรัลคัต 15.60 กะรัต
฿1,129,000 ฿790,000
[024133] ชุดสร้อยคอ+ต่างหู+แหวนเพชร ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
[024133] ชุดสร้อยคอ+ต่างหู+แหวนเพชร
฿0 ฿199,000
[024055] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 1.59 กะรัต ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
[024055] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 1.59 กะรัต
฿299,000 ฿199,000
[023941] สร้อยคอฝังเพชรอลังการ ลดราคาเหลือ 799,000
NEW
[023941] สร้อยคอฝังเพชรอลังการ
฿1,190,000 ฿799,000
[023885] แหวนมรกตล้อมเพชร ลดราคาเหลือ 129,000
NEW
[023885] แหวนมรกตล้อมเพชร
฿0 ฿129,000
[023872] แหวนเพชร HRD พรีเมี่ยมไซค์ 5.79 กะรัต I LC 3EX ลดราคาเหลือ 3,490,000
NEW
[023872] แหวนเพชร HRD พรีเมี่ยมไซค์ 5.79 กะรัต I LC 3EX
฿6,200,000 ฿3,490,000
[023869] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.28 กะรัต ลดราคาเหลือ 179,000
NEW
[023869] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.28 กะรัต
฿0 ฿179,000
[020174] ชุดสร้อยคอ+ต่างหู ฝังทับทิมล้อมเพชร ลดราคาเหลือ 229,000
NEW
[020174] ชุดสร้อยคอ+ต่างหู ฝังทับทิมล้อมเพชร
฿299,000 ฿229,000
[023828] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.08 กะรัต ลดราคาเหลือ 169,000
NEW
[023828] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.08 กะรัต
฿0 ฿169,000
[023813] แหวนเพชรเม็ดกลาง 10.21 กะรัต ลดราคาเหลือ 2,990,000
NEW
[023813] แหวนเพชรเม็ดกลาง 10.21 กะรัต
฿5,190,000 ฿2,990,000
[023707] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
[023707] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿0 ฿139,000
[023704] แหวนเพชรพรีเมี่ยมไซค์เม็ดกลาง 2.51 กะรัต Fancy Yellow ลดราคาเหลือ 280,000
NEW
[023704] แหวนเพชรพรีเมี่ยมไซค์เม็ดกลาง 2.51 กะรัต Fancy Yellow
฿599,000 ฿280,000
[023701] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรระย้า ลดราคาเหลือ 399,000
NEW
[023701] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรระย้า
฿0 ฿399,000
[015118] แหวนเพชรหัวใจ HRD I IF เม็ดกลาง 3.06 กะรัต ลดราคาเหลือ 990,000
NEW
[015118] แหวนเพชรหัวใจ HRD I IF เม็ดกลาง 3.06 กะรัต
฿1,690,000 ฿990,000
[006089] แหวนเพชรแฟนซีสีเหลืองบริโอเรตคัต 1.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
[006089] แหวนเพชรแฟนซีสีเหลืองบริโอเรตคัต 1.00 กะรัต
฿99,000 ฿79,000
[023573] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 308,900
NEW
[023573] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.00 กะรัต
฿359,000 ฿308,900
[023562] ชุดสร้อยคอ- ต่างหูและสร้อยมือเพชรระย้า 1,750,000
NEW
[023562] ชุดสร้อยคอ- ต่างหูและสร้อยมือเพชรระย้า
฿1,750,000
[023523] แหวนเพชร Heart and Arrow 1.01 กะรัต 199,000
NEW
[023523] แหวนเพชร Heart and Arrow 1.01 กะรัต
฿199,000
[023483] แหวนเพชรชายพรีเมี่ยมไซค์ 3.52 กะรัต K IF IGI ลดราคาเหลือ 1,190,000
NEW
[023483] แหวนเพชรชายพรีเมี่ยมไซค์ 3.52 กะรัต K IF IGI
฿1,690,000 ฿1,190,000
[023453] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.01 กะรัต I VVS1 3ex IGI ลดราคาเหลือ 999,000
NEW
[023453] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.01 กะรัต I VVS1 3ex IGI
฿1,782,000 ฿999,000
[023314] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
[023314] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿0 ฿139,000
[023310] แหวนเพชร HRD เอมเมอรัลคัต 4.28 กะรัต I VVS2 ลดราคาเหลือ 1,490,000
NEW
[023310] แหวนเพชร HRD เอมเมอรัลคัต 4.28 กะรัต I VVS2
฿2,590,000 ฿1,490,000
[023292] แหวนเพชร Premium Size 12 กะรัต ลดราคาเหลือ 4,190,000
NEW
[023292] แหวนเพชร Premium Size 12 กะรัต
฿7,109,000 ฿4,190,000
[023260] แหวนเพชรพรีเมี่ยมไซค์เม็ดเดี่ยว 1.66 กะรัต 219,000
NEW
[023260] แหวนเพชรพรีเมี่ยมไซค์เม็ดเดี่ยว 1.66 กะรัต
฿219,000
[023245] แหวนเพชรชายหน้ากว้าง ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
[023245] แหวนเพชรชายหน้ากว้าง
฿139,000 ฿79,000
[023202] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
[023202] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿249,000 ฿139,000
[023178] แหวนไพลินซีลอนฝังเพชร ลดราคาเหลือ 59,000
NEW
[023178] แหวนไพลินซีลอนฝังเพชร
฿0 ฿59,000
[023168] แหวนไพลินชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 39,000
NEW
[023168] แหวนไพลินชายฝังเพชร
฿0 ฿39,000
[023165] แหวนไพลินซีลอนฝังเพชร ลดราคาเหลือ 49,000
NEW
[023165] แหวนไพลินซีลอนฝังเพชร
฿0 ฿49,000
[023163] แหวนบุษราคัมบางกะจะฝังเพชร ลดราคาเหลือ 29,000
NEW
[023163] แหวนบุษราคัมบางกะจะฝังเพชร
฿0 ฿29,000
[023154] แหวนเพชร Oval Cut เม็ดกลาง 1.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 129,000
NEW
[023154] แหวนเพชร Oval Cut เม็ดกลาง 1.00 กะรัต
฿0 ฿129,000
[023083] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.33 กะรัต ลดราคาเหลือ 169,000
NEW
[023083] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.33 กะรัต
฿0 ฿169,000
[023079] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 129,000
NEW
[023079] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿0 ฿129,000
[023051] สร้อยคอเพชรห้อยบุษราคัม ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
[023051] สร้อยคอเพชรห้อยบุษราคัม
฿0 ฿199,000
[023016] แหวนไพลินชายล้อมเพชร ลดราคาเหลือ 69,000
NEW
[023016] แหวนไพลินชายล้อมเพชร
฿0 ฿69,000
[023001] แหวนเพชร HRD เม็ดกลาง 1.01 กะรัต K VS1 ลดราคาเหลือ 149,000
NEW
[023001] แหวนเพชร HRD เม็ดกลาง 1.01 กะรัต K VS1
฿299,000 ฿149,000
[022891] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 99,000
NEW
[022891] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.00 กะรัต
฿0 ฿99,000
[022863] ชุดสร้อยคอเพชรและต่างหูระย้า ลดราคาเหลือ 1,890,000
NEW
[022863] ชุดสร้อยคอเพชรและต่างหูระย้า
฿0 ฿1,890,000
[022849] สร้อยคอเพชรระย้า ลดราคาเหลือ 89,000
NEW
[022849] สร้อยคอเพชรระย้า
฿0 ฿89,000
[012888] ชุดทับทิมสร้อยคอ+ต่างหู ทับทิมพม่า สีTOP ฝังเพชร เซอร์ HGT ลดราคาเหลือ 1,900,000
NEW
[012888] ชุดทับทิมสร้อยคอ+ต่างหู ทับทิมพม่า สีTOP ฝังเพชร เซอร์ HGT
฿3,990,000 ฿1,900,000
[022746] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.30 กะรัต ลดราคาเหลือ 149,000
NEW
[022746] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.30 กะรัต
฿0 ฿149,000
[022743] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.81 กะรัต ลดราคาเหลือ 259,000
NEW
[022743] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.81 กะรัต
฿0 ฿259,000
[019258] แหวนเพชรเม็ดใหญ่ 10.01 กะรัต K VVS HKD ลดราคาเหลือ 4,490,000
NEW
[019258] แหวนเพชรเม็ดใหญ่ 10.01 กะรัต K VVS HKD
฿5,603,000 ฿4,490,000
[008249] แหวนเพชรรูปหัวใจคู่ ลดราคาเหลือ 19,000
NEW
[008249] แหวนเพชรรูปหัวใจคู่
฿39,000 ฿19,000
[022724] สร้อยคอทองคำฝังเพชร ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
[022724] สร้อยคอทองคำฝังเพชร
฿0 ฿139,000
[015212] แหวนเพชรหัวใจพรีเมี่ยมไซค์เม็ดกลาง 8.13 กะรัต ลดราคาเหลือ 2,990,000
NEW
[015212] แหวนเพชรหัวใจพรีเมี่ยมไซค์เม็ดกลาง 8.13 กะรัต
฿4,609,000 ฿2,990,000
[022669] สร้อยคอเพชรระย้าสามสาย 390,000
NEW
[022669] สร้อยคอเพชรระย้าสามสาย
฿390,000
[022612] แหวนเพชรหยดน้ำแถวเม็ดกลาง 1 กะรัต ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
[022612] แหวนเพชรหยดน้ำแถวเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿259,000 ฿199,000
[022596] สร้อยคอเพชรระย้า 359,000
NEW
[022596] สร้อยคอเพชรระย้า
฿359,000
[022556] สร้อยคอเพชรยาว ลดราคาเหลือ 239,000
NEW
[022556] สร้อยคอเพชรยาว
฿299,000 ฿239,000
[022490] เลสเพชรชายหน้ากว้าง ลดราคาเหลือ 165,000
NEW
[022490] เลสเพชรชายหน้ากว้าง
฿225,000 ฿165,000
[022424] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.23 กะรัต ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
[022424] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.23 กะรัต
฿0 ฿199,000
[022416] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.16 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[022416] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.16 กะรัต
฿0 ฿159,000
[022366] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[022366] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿199,000 ฿159,000
[022357] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 129,000
NEW
[022357] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿240,000 ฿129,000
[022354] แหวนเพชรปริ้นเซสคัตเม็ดกลาง 3.09 กะรัต ลดราคาเหลือ 590,000
NEW
[022354] แหวนเพชรปริ้นเซสคัตเม็ดกลาง 3.09 กะรัต
฿859,000 ฿590,000
[022347] สร้อยคอเพชรระย้า ลดราคาเหลือ 390,000
NEW
[022347] สร้อยคอเพชรระย้า
฿0 ฿390,000
[022340] เลสเพชรรอบเม็ดละ 10 ตัง ลดราคาเหลือ 129,000
NEW
[022340] เลสเพชรรอบเม็ดละ 10 ตัง
฿0 ฿129,000
[022238] แหวนไพลินซีลอน ลดราคาเหลือ 27,000
NEW
[022238] แหวนไพลินซีลอน
฿39,000 ฿27,000
[022235] แหวนทับทิมพม่าชายล้อมเพชร ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
[022235] แหวนทับทิมพม่าชายล้อมเพชร
฿99,000 ฿79,000
[022212] เลสข้อมือชาย pink gold ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
[022212] เลสข้อมือชาย pink gold
฿239,000 ฿199,000
[021976] แหวนเพชรคุชชั่นคัต 5.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 890,000
NEW
[021976] แหวนเพชรคุชชั่นคัต 5.02 กะรัต
฿1,369,000 ฿890,000
[021914] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.30 กะรัต ลดราคาเหลือ 45,000
NEW
[021914] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.30 กะรัต
฿59,000 ฿45,000
[021906] สร้อยคอเพชรระย้า 16.98 กะรัต ลดราคาเหลือ 695,000
NEW
[021906] สร้อยคอเพชรระย้า 16.98 กะรัต
฿990,000 ฿695,000
[021852] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 290,000
NEW
[021852] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.02 กะรัต
฿446,000 ฿290,000
[021776] แหวนบุษราคัมบางกะจะเม็ดกลาง 8.00 กะรัตฝังเพชร ลดราคาเหลือ 189,000
NEW
[021776] แหวนบุษราคัมบางกะจะเม็ดกลาง 8.00 กะรัตฝังเพชร
฿0 ฿189,000
[021769] แหวนเพชร Emerald Cut เม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
[021769] แหวนเพชร Emerald Cut เม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿0 ฿109,000
[019494] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชร ลดราคาเหลือ 799,000
NEW
[019494] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชร
฿1,239,000 ฿799,000
[021710] แหวนเพชร Princess Cut สามแถวหน้ากว้าง ลดราคาเหลือ 175,000
NEW
[021710] แหวนเพชร Princess Cut สามแถวหน้ากว้าง
฿319,000 ฿175,000
[021649] แหวนเพชรชาย 17 ตัง ลดราคาเหลือ 35,000
NEW
[021649] แหวนเพชรชาย 17 ตัง
฿0 ฿35,000
[021631] แหวนเพชรหัวใจ 5.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 990,000
NEW
[021631] แหวนเพชรหัวใจ 5.02 กะรัต
฿1,990,000 ฿990,000
[021603] ต่างหูเพชรตุ้งติ้งหยดน้ำ ลดราคาเหลือ 89,000
NEW
[021603] ต่างหูเพชรตุ้งติ้งหยดน้ำ
฿0 ฿89,000
[021602] ต่างหูเพชรระย้าหยดน้ำ ลดราคาเหลือ 89,000
NEW
[021602] ต่างหูเพชรระย้าหยดน้ำ
฿0 ฿89,000
[021525] แหวนเพชรหยดน้ำเม็ดกลาง 1.10 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
[021525] แหวนเพชรหยดน้ำเม็ดกลาง 1.10 กะรัต
฿199,000 ฿139,000
[021476] สร้อยคอเพชรประกบทรงหยดน้ำ ลดราคาเหลือ 299,000
NEW
[021476] สร้อยคอเพชรประกบทรงหยดน้ำ
฿0 ฿299,000
[021441] แหวนทับทิมพม่ากิมบ่อเซี่ยงฝังเพชร ลดราคาเหลือ 45,000
NEW
[021441] แหวนทับทิมพม่ากิมบ่อเซี่ยงฝังเพชร
฿59,000 ฿45,000
[021430] แหวนทับทิมชายหน้ากว้างฝังเพชร ลดราคาเหลือ 29,000
NEW
[021430] แหวนทับทิมชายหน้ากว้างฝังเพชร
฿35,900 ฿29,000
[021391] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต GIA Blue Green Fancy ลดราคาเหลือ 949,000
NEW
[021391] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต GIA Blue Green Fancy
฿1,288,000 ฿949,000
[021385] แหวนเพชรหัวใจ GIA เม็ดกลาง 1.50 กะรัต E IF ลดราคาเหลือ 599,000
NEW
[021385] แหวนเพชรหัวใจ GIA เม็ดกลาง 1.50 กะรัต E IF
฿699,000 ฿599,000
[021355] แหวนเพชรเม็ดกลาง 5.05 กะรัต HRD I VS2 ลดราคาเหลือ 2,290,000
NEW
[021355] แหวนเพชรเม็ดกลาง 5.05 กะรัต HRD I VS2
฿4,250,000 ฿2,290,000
[021248] สร้อยคอเพชรระย้า ลดราคาเหลือ 490,000
NEW
[021248] สร้อยคอเพชรระย้า
฿0 ฿490,000
[014114] แหวนบุษราคัมชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 45,000
NEW
[014114] แหวนบุษราคัมชายฝังเพชร
฿59,000 ฿45,000
[021302] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 1.06 กะรัต ลดราคาเหลือ 179,000
NEW
[021302] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 1.06 กะรัต
฿259,000 ฿179,000
[019035] สร้อยคอเพชร V เชปครึ่งหน้า 145,000
NEW
[019035] สร้อยคอเพชร V เชปครึ่งหน้า
฿145,000
[018769] สร้อยคอเพชรสังวาลย์ 145,000
NEW
[018769] สร้อยคอเพชรสังวาลย์
฿145,000
[018312] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 279,000
NEW
[018312] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.02 กะรัต
฿465,000 ฿279,000
[020459] สร้อยคอเพชรระย้า 3.65 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[020459] สร้อยคอเพชรระย้า 3.65 กะรัต
฿0 ฿159,000
[021251] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูทับทิมระย้าฝังเพชร ลดราคาเหลือ 399,000
NEW
[021251] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูทับทิมระย้าฝังเพชร
฿0 ฿399,000
[021216] กำไลเพชรทรงมงกุฏน้ำ 100 129,000
NEW
[021216] กำไลเพชรทรงมงกุฏน้ำ 100
฿129,000
[021212] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.50 กะรัต ลดราคาเหลือ 69,000
NEW
[021212] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.50 กะรัต
฿0 ฿69,000
[021156] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
[021156] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿199,000 ฿139,000
[021064] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.50 กะรัต ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
[021064] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.50 กะรัต
฿0 ฿199,000
[021061] แหวนเพชร Premium Size 2.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 399,000
NEW
[021061] แหวนเพชร Premium Size 2.00 กะรัต
฿499,000 ฿399,000
[021060] แหวนเพชร Premium Size 1.23 กะรัต ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
[021060] แหวนเพชร Premium Size 1.23 กะรัต
฿259,000 ฿199,000
[021059] แหวนเพชร Premium Size 1.70 กะรัต ลดราคาเหลือ 259,000
NEW
[021059] แหวนเพชร Premium Size 1.70 กะรัต
฿399,000 ฿259,000
[017547] แหวนเพชรเบลเยี่ยมคัตเม็ดกลาง 2.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 399,000
NEW
[017547] แหวนเพชรเบลเยี่ยมคัตเม็ดกลาง 2.04 กะรัต
฿0 ฿399,000
[008335] แหวนปอกมีดฝังเพชรรอบวง ลดราคาเหลือ 29,000
NEW
[008335] แหวนปอกมีดฝังเพชรรอบวง
฿49,000 ฿29,000
[020954] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 1.03 กะรัต ลดราคาเหลือ 149,000
NEW
[020954] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 1.03 กะรัต
฿199,000 ฿149,000
[015545] สร้อยคอเพชรระย้าหยดน้ำ น้ำ100 20.72 กะรัต ลดราคาเหลือ 1,350,000
NEW
[015545] สร้อยคอเพชรระย้าหยดน้ำ น้ำ100 20.72 กะรัต
฿2,300,000 ฿1,350,000
[020934] แหวนเพชร Oval Cut 1.25 กะรัต ลดราคาเหลือ 89,000
NEW
[020934] แหวนเพชร Oval Cut 1.25 กะรัต
฿0 ฿89,000
[020932] แหวนเพชรคุชชั่นคัตเม็ดกลาง 2.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 299,000
NEW
[020932] แหวนเพชรคุชชั่นคัตเม็ดกลาง 2.04 กะรัต
฿459,000 ฿299,000
[020922] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัต 1.51 กะรัตฝังมรกตโคลัมเบีย ลดราคาเหลือ 179,000
NEW
[020922] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัต 1.51 กะรัตฝังมรกตโคลัมเบีย
฿259,000 ฿179,000
[020905] สร้อยข้อมือเพชรซิกแซก ลดราคาเหลือ 189,000
NEW
[020905] สร้อยข้อมือเพชรซิกแซก
฿299,000 ฿189,000
[020900] สร้อยคอเพชรสองสาย ลดราคาเหลือ 229,000
NEW
[020900] สร้อยคอเพชรสองสาย
฿299,000 ฿229,000
[018880] แหวนเพชรหัวใจ 2.30 กะรัต Fancy Yellow ลดราคาเหลือ 299,000
NEW
[018880] แหวนเพชรหัวใจ 2.30 กะรัต Fancy Yellow
฿449,000 ฿299,000
[020801] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 1.28 กะรัต ลดราคาเหลือ 189,000
NEW
[020801] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 1.28 กะรัต
฿299,000 ฿189,000
[020788] แหวนมรกตชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
[020788] แหวนมรกตชายฝังเพชร
฿0 ฿79,000
[017675] แหวนเพชรเบลเยี่ยมคัตเม็ดกลาง 2.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 309,000
NEW
[017675] แหวนเพชรเบลเยี่ยมคัตเม็ดกลาง 2.04 กะรัต
฿479,000 ฿309,000
[017516] แหวนไพลินชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 69,000
NEW
[017516] แหวนไพลินชายฝังเพชร
฿0 ฿69,000
[019909] สร้อยคอเพชรระย้า ตุ้งติ้ง ลดราคาเหลือ 299,000
NEW
[019909] สร้อยคอเพชรระย้า ตุ้งติ้ง
฿399,000 ฿299,000
[016045] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัต Fancy Yellow 8.76 กะรัต ลดราคาเหลือ 3,290,000
NEW
[016045] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัต Fancy Yellow 8.76 กะรัต
฿4,550,000 ฿3,290,000
[019755] ชุดทับทิมพม่าฝังเพชร สร้อยคอ ต่างหู ลดราคาเหลือ 1,988,000
NEW
[019755] ชุดทับทิมพม่าฝังเพชร สร้อยคอ ต่างหู
฿0 ฿1,988,000
[020254] แหวนเพชร 1.79 กะรัต Premium Size ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[020254] แหวนเพชร 1.79 กะรัต Premium Size
฿199,000 ฿159,000
[020575] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัต 1.01 กะรัต GIA G VS1 ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[020575] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัต 1.01 กะรัต GIA G VS1
฿259,000 ฿159,000
[020562] แหวนเพชร Radiant Cut 3.59 กะรัต HRD I VVS1 ลดราคาเหลือ 1,390,000
NEW
[020562] แหวนเพชร Radiant Cut 3.59 กะรัต HRD I VVS1
฿2,200,000 ฿1,390,000
[020381] แหวนหยกพม่า 8.41 กะรัตฝังเพชร ลดราคาเหลือ 259,000
NEW
[020381] แหวนหยกพม่า 8.41 กะรัตฝังเพชร
฿299,000 ฿259,000
[006534] สร้อยมือเพชรสามสาย ลดราคาเหลือ 99,000
NEW
[006534] สร้อยมือเพชรสามสาย
฿145,000 ฿99,000
[015004] แหวนบุษบางกะจะชาย 2.05 กะรัต ลดราคาเหลือ 27,000
NEW
[015004] แหวนบุษบางกะจะชาย 2.05 กะรัต
฿45,000 ฿27,000
[019865] แหวนเพชร Fancy Yellow เม็ดละ 80 ตัง ลดราคาเหลือ 99,000
NEW
[019865] แหวนเพชร Fancy Yellow เม็ดละ 80 ตัง
฿0 ฿99,000
[015978] แหวนเพชรไขว้หน้ากว้าง ลดราคาเหลือ 29,000
NEW
[015978] แหวนเพชรไขว้หน้ากว้าง
฿39,000 ฿29,000
[010069] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.19 กะรัต 199,000
NEW
[010069] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.19 กะรัต
฿199,000
[012242] แหวนเพชร GIA คุชชั่นคัต 1.02กะรัต E VS1 ลดราคาเหลือ 219,000
NEW
[012242] แหวนเพชร GIA คุชชั่นคัต 1.02กะรัต E VS1
฿299,000 ฿219,000
[016285] แหวนเพชรปริ้นเซสคัต 1.12 กะรัตล้อมเพชรหยดน้ำ 219,000
NEW
[016285] แหวนเพชรปริ้นเซสคัต 1.12 กะรัตล้อมเพชรหยดน้ำ
฿219,000
[016745] แหวนเพชร Princess Cut Premium Size เม็ดกลาง 6.11 กะรัต ลดราคาเหลือ 1,850,000
NEW
[016745] แหวนเพชร Princess Cut Premium Size เม็ดกลาง 6.11 กะรัต
฿2,239,000 ฿1,850,000
[000926] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.04 กะรัต 139,000
NEW
[000926] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.04 กะรัต
฿139,000
[017469] แหวนทองคำฝังเพชร 39,000
NEW
[017469] แหวนทองคำฝังเพชร
฿39,000
[000402] แหวนเพชร Heart and Arrow เม็ดกลาง 1 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[000402] แหวนเพชร Heart and Arrow เม็ดกลาง 1 กะรัต
฿199,000 ฿159,000
[016146] สร้อยคอเพชรประกบหัวใจ 8.14 กะรัต น้ำ99 ลดราคาเหลือ 459,000
NEW
[016146] สร้อยคอเพชรประกบหัวใจ 8.14 กะรัต น้ำ99
฿590,000 ฿459,000
[019467] แหวนเพชร Assher Cut เม็ดกลาง 1.21 กะรัต 215,000
NEW
[019467] แหวนเพชร Assher Cut เม็ดกลาง 1.21 กะรัต
฿215,000
[019777] แหวนเพชรหัวใจ Fancy Yellow 1.01 กะรัต GIA 236,000
NEW
[019777] แหวนเพชรหัวใจ Fancy Yellow 1.01 กะรัต GIA
฿236,000
Copyright © 2021 Petch Chompoo Jewelry. All Rights Reserved