Collection

Collection
[25672] แหวนเพชรแถวเม็ดละ 1.5 กะรัต ลดราคาเหลือ 399,000
NEW
623
[25672] แหวนเพชรแถวเม็ดละ 1.5 กะรัต
฿599,000 ฿399,000
[25671] แหวนเพชรแถวเม็ดละ 1 กะรัต ลดราคาเหลือ 269,000
NEW
684
[25671] แหวนเพชรแถวเม็ดละ 1 กะรัต
฿399,000 ฿269,000
[25670] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.03 กะรัต ลดราคาเหลือ 99,000
NEW
799
[25670] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.03 กะรัต
฿159,000 ฿99,000
[25668] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.03 กะรัต ลดราคาเหลือ 99,000
NEW
462
[25668] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.03 กะรัต
฿159,000 ฿99,000
[25667] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
197
[25667] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿199,000 ฿159,000
[25666] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.38 กะรัต ลดราคาเหลือ 149,000
NEW
279
[25666] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.38 กะรัต
฿199,000 ฿149,000
[25617] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 1.50 กะรัต ลดราคาเหลือ 259,000
NEW
4244
[25617] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 1.50 กะรัต
฿399,000 ฿259,000
[25615] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 2.26 กะรัต ลดราคาเหลือ 399,000
NEW
2559
[25615] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 2.26 กะรัต
฿599,000 ฿399,000
[25614] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.20 กะรัต 149,000
NEW
2382
[25614] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.20 กะรัต
฿149,000
[25613] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัต 149,000
NEW
2379
[25613] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿149,000
[25612] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD 1.02 กะรัต Triple Excellent ลดราคาเหลือ 189,000
NEW
2580
[25612] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD 1.02 กะรัต Triple Excellent
฿350,000 ฿189,000
[25611] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.03 กะรัต 99,000
NEW
3061
[25611] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.03 กะรัต
฿99,000
[25610] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัต 99,000
NEW
2933
[25610] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿99,000
[25609] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.50 กะรัต 169,000
NEW
3257
[25609] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.50 กะรัต
฿169,000
[25608] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.10 กะรัต 129,000
NEW
2199
[25608] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.10 กะรัต
฿129,000
[25607] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัต 99,000
NEW
2826
[25607] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿99,000
[25606] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัต 99,000
NEW
2793
[25606] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿99,000
[25605] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัต 99,000
NEW
2987
[25605] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿99,000
[25604] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.04 กะรัต 99,000
NEW
3035
[25604] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.04 กะรัต
฿99,000
[25603] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต 99,000
NEW
1807
[25603] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿99,000
[25602] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต 99,000
NEW
2845
[25602] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿99,000
[25601] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต 99,000
NEW
2128
[25601] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต
฿99,000
[25600] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.50 กะรัต 169,000
NEW
2582
[25600] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.50 กะรัต
฿169,000
[25599] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.31 กะรัต 129,000
NEW
1888
[25599] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.31 กะรัต
฿129,000
[25598] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต 99,000
NEW
2716
[25598] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿99,000
[25597] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัต 99,000
NEW
1665
[25597] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿99,000
[25540] แหวนเพชรไขว้เพชรสีแชมเปญเม็ดละ 1 กะรัต ลดราคาเหลือ 189,000
NEW
2690
[25540] แหวนเพชรไขว้เพชรสีแชมเปญเม็ดละ 1 กะรัต
฿390,000 ฿189,000
[25539] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัตเม็ดกลาง 1.50 กะรัต 199,000
NEW
2253
[25539] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัตเม็ดกลาง 1.50 กะรัต
฿199,000
[25538] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 3.01 กะรัต I VVS1 3EX ลดราคาเหลือ 1,090,000
NEW
1908
[25538] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 3.01 กะรัต I VVS1 3EX
฿1,690,000 ฿1,090,000
[25494] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.50 กะรัต 159,000
NEW
2820
[25494] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.50 กะรัต
฿159,000
[25491] แหวนเพชรใบเซอร์ HKD เม็ดกลาง 2.22 กะรัต 290,000
NEW
2606
[25491] แหวนเพชรใบเซอร์ HKD เม็ดกลาง 2.22 กะรัต
฿290,000
[25490] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.40 กะรัต 59,000
NEW
2460
[25490] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.40 กะรัต
฿59,000
[25422] ชุดสร้อยคอ ต่างหูเพชรระย้า 599,000
NEW
2815
[25422] ชุดสร้อยคอ ต่างหูเพชรระย้า
฿599,000
[25398] แหวนเพชรสี่แถวหน้ากว้าง 69,000
NEW
2696
[25398] แหวนเพชรสี่แถวหน้ากว้าง
฿69,000
[25395] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.00 กะรัต 89,000
NEW
2088
[25395] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.00 กะรัต
฿89,000
[25394] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.04 กะรัต 89,000
NEW
2152
[25394] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.04 กะรัต
฿89,000
[25393] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.01 กะรัต 99,000
NEW
1931
[25393] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿99,000
[25391] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.18 กะรัต 119,000
NEW
2475
[25391] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.18 กะรัต
฿119,000
[25390] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.00 กะรัต 89,000
NEW
2299
[25390] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.00 กะรัต
฿89,000
[25383] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต 159,000
NEW
2479
[25383] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต
฿159,000
[25382] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 2.01 กะรัต J VVS2 3EX ลดราคาเหลือ 479,000
NEW
2597
[25382] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 2.01 กะรัต J VVS2 3EX
฿850,000 ฿479,000
[25381] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 2.01 กะรัต J VS1 3EX ลดราคาเหลือ 459,000
NEW
2056
[25381] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 2.01 กะรัต J VS1 3EX
฿799,000 ฿459,000
[25375] ชุดทับทิมฝังเพชร ลดราคาเหลือ 459,000
NEW
1759
[25375] ชุดทับทิมฝังเพชร
฿990,000 ฿459,000
[25374] ชุดทับทิมหัวใจฝังเพชร 399,000
NEW
2362
[25374] ชุดทับทิมหัวใจฝังเพชร
฿399,000
[25372] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตฝังเพชร 399,000
NEW
2270
[25372] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตฝังเพชร
฿399,000
[25371] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตฝังเพชร 499,000
NEW
2571
[25371] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตฝังเพชร
฿499,000
[25370] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ 319,000
NEW
2136
[25370] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ
฿319,000
[25369] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ 349,000
NEW
2578
[25369] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ
฿349,000
[25368] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ 349,000
NEW
1814
[25368] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ
฿349,000
[25367] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ 319,000
NEW
2778
[25367] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ
฿319,000
[25366] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ 319,000
NEW
1906
[25366] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรหยดน้ำ
฿319,000
[25318] แหวนทองคำฝังเพชร 39,000
NEW
1896
[25318] แหวนทองคำฝังเพชร
฿39,000
[25317] แหวนเพชรชายเม็ดเดี่ยว 0.05 กะรัต 19,000
NEW
1804
[25317] แหวนเพชรชายเม็ดเดี่ยว 0.05 กะรัต
฿19,000
[25316] แหวนเพชรชายเม็ดเดี่ยว 0.05 กะรัต 29,000
NEW
2168
[25316] แหวนเพชรชายเม็ดเดี่ยว 0.05 กะรัต
฿29,000
[25314] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.20 กะรัต 139,000
NEW
2166
[25314] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.20 กะรัต
฿139,000
[25301] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 4.03 กะรัต H VVS2 ลดราคาเหลือ 2,290,000
NEW
1734
[25301] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 4.03 กะรัต H VVS2
฿4,200,000 ฿2,290,000
[25277] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 1 กะรัต M VS1 ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
3065
[25277] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 1 กะรัต M VS1
฿150,000 ฿109,000
[25254] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.31 กะรัต 59,000
NEW
2351
[25254] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.31 กะรัต
฿59,000
[25252] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.40 กะรัต 39,000
NEW
1785
[25252] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.40 กะรัต
฿39,000
[25251] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.31 กะรัต 39,000
NEW
2017
[25251] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.31 กะรัต
฿39,000
[25250] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.15 กะรัต 29,000
NEW
1925
[25250] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.15 กะรัต
฿29,000
[25238] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 2.02 กะรัต G VVS2 Triple Excellent ลดราคาเหลือ 790,000
NEW
2181
[25238] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 2.02 กะรัต G VVS2 Triple Excellent
฿1,300,000 ฿790,000
[25237] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 635,000
NEW
2997
[25237] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.02 กะรัต
฿990,000 ฿635,000
[25235] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.50 กะรัต ลดราคาเหลือ 499,000
NEW
2511
[25235] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.50 กะรัต
฿799,000 ฿499,000
[25234] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 3.11 กะรัต Princess cut H Vvs1 ลดราคาเหลือ 1,250,000
NEW
2715
[25234] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 3.11 กะรัต Princess cut H Vvs1
฿2,200,000 ฿1,250,000
[25230] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.27 กะรัต ลดราคาเหลือ 290,000
NEW
2234
[25230] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.27 กะรัต
฿0 ฿290,000
[25229] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 169,000
NEW
2075
[25229] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿0 ฿169,000
[25183] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัตใส่ได้ 2 แบบ ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
2065
[25183] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัตใส่ได้ 2 แบบ
฿120,000 ฿79,000
[25180] แหวนเพชร Oval cut เม็ดกลาง 3.53 กะรัต ลดราคาเหลือ 490,000
NEW
2771
[25180] แหวนเพชร Oval cut เม็ดกลาง 3.53 กะรัต
฿690,000 ฿490,000
[025172] แหวนเพชรหยดน้ำเม็ดกลาง 1 กะรัต 169,000
NEW
2577
[025172] แหวนเพชรหยดน้ำเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿169,000
[025171] แหวนเพชรหน้ากว้างเม็ดกลาง 1 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
2440
[025171] แหวนเพชรหน้ากว้างเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿250,000 ฿159,000
[025155] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรระย้า ลดราคาเหลือ 1,519,000
NEW
2111
[025155] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรระย้า
฿0 ฿1,519,000
[025154] สร้อยคอเพชรระย้า 52.73 กะรัต ลดราคาเหลือ 3,190,000
NEW
2582
[025154] สร้อยคอเพชรระย้า 52.73 กะรัต
฿0 ฿3,190,000
[025149] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 499,000
NEW
2167
[025149] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.04 กะรัต
฿0 ฿499,000
[025146] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตโคลัมเบียฝังเพชร ลดราคาเหลือ 889,000
NEW
1637
[025146] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตโคลัมเบียฝังเพชร
฿0 ฿889,000
[025143] แหวนเพชรปริ้นเซสคัตเม็ดละ 3.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 690,000
NEW
2311
[025143] แหวนเพชรปริ้นเซสคัตเม็ดละ 3.00 กะรัต
฿0 ฿690,000
[025141] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรระย้าน้ำ 100 ลดราคาเหลือ 990,000
NEW
2640
[025141] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรระย้าน้ำ 100
฿0 ฿990,000
[025126] แหวนหยกพม่าชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
1945
[025126] แหวนหยกพม่าชายฝังเพชร
฿0 ฿159,000
[025125] แหวนหยกพม่าชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
2832
[025125] แหวนหยกพม่าชายฝังเพชร
฿0 ฿109,000
[025114] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.71 กะรัต ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
2155
[025114] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.71 กะรัต
฿0 ฿79,000
[025113] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.30 กะรัต ลดราคาเหลือ 39,000
NEW
2653
[025113] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.30 กะรัต
฿0 ฿39,000
[025111] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.31 กะรัต ลดราคาเหลือ 39,000
NEW
2101
[025111] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.31 กะรัต
฿0 ฿39,000
[025110] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.32 กะรัต ลดราคาเหลือ 39,000
NEW
2761
[025110] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดกลาง 0.32 กะรัต
฿0 ฿39,000
[025106] แหวนเพชรเม็ดกลาง 0.90 กะรัต ลดราคาเหลือ 149,000
NEW
2102
[025106] แหวนเพชรเม็ดกลาง 0.90 กะรัต
฿0 ฿149,000
[025044] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 1.07 กะรัต I VS2 3EX ลดราคาเหลือ 189,000
NEW
2646
[025044] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 1.07 กะรัต I VS2 3EX
฿290,000 ฿189,000
[024996] แหวนหยกชายล้อมเพชร ลดราคาเหลือ 69,000
NEW
2560
[024996] แหวนหยกชายล้อมเพชร
฿0 ฿69,000
[024981] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 2.18 กะรัต ลดราคาเหลือ 299,000
NEW
2527
[024981] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 2.18 กะรัต
฿399,000 ฿299,000
[017043] เลสเพชรชาย 1.28 กะรัต ลดราคาเหลือ 129,000
NEW
1548
[017043] เลสเพชรชาย 1.28 กะรัต
฿0 ฿129,000
[024914] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 1.14 กะรัต ลดราคาเหลือ 169,000
NEW
2981
[024914] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 1.14 กะรัต
฿259,000 ฿169,000
[024911] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 290,000
NEW
2795
[024911] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.01 กะรัต
฿0 ฿290,000
[024907] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตโคลัมเบียฝังเพชร ลดราคาเหลือ 259,000
NEW
2491
[024907] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูมรกตโคลัมเบียฝังเพชร
฿0 ฿259,000
[024893] แหวนไพลินซีลอนชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 69,000
NEW
2335
[024893] แหวนไพลินซีลอนชายฝังเพชร
฿0 ฿69,000
[024887] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
2251
[024887] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต
฿0 ฿109,000
[024886] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.28 กะรัต ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
2769
[024886] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.28 กะรัต
฿0 ฿199,000
[024883] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI เม็ดกลาง 3 กะรัต K VS1 3EX ลดราคาเหลือ 739,000
NEW
2998
[024883] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI เม็ดกลาง 3 กะรัต K VS1 3EX
฿1,350,000 ฿739,000
[024821] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.07 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
2375
[024821] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.07 กะรัต
฿199,000 ฿159,000
[024819] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
2578
[024819] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต
฿159,000 ฿109,000
[024817] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.41 กะรัต ลดราคาเหลือ 485,000
NEW
2640
[024817] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.41 กะรัต
฿790,000 ฿485,000
[024814] แหวนเพชรสี Fancy Yellow เม็ดกลาง 1.60 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
2305
[024814] แหวนเพชรสี Fancy Yellow เม็ดกลาง 1.60 กะรัต
฿0 ฿139,000
[024811] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู 379,000
NEW
1901
[024811] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู
฿379,000
[024809] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู ลดราคาเหลือ 319,000
NEW
2300
[024809] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู
฿389,000 ฿319,000
[024807] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู ลดราคาเหลือ 309,000
NEW
2743
[024807] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู
฿379,000 ฿309,000
[024710] แหวนแถวเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 179,000
NEW
1885
[024710] แหวนแถวเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿0 ฿179,000
[024645] แหวนเพชรประกบหน้ากว้างน้ำ 100 ลดราคาเหลือ 99,000
NEW
1977
[024645] แหวนเพชรประกบหน้ากว้างน้ำ 100
฿0 ฿99,000
[024603] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 559,000
NEW
2934
[024603] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.01 กะรัต
฿0 ฿559,000
[024602] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 2.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 459,000
NEW
1939
[024602] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 2.04 กะรัต
฿0 ฿459,000
[024601] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 3.21 กะรัต K Color (น้ำ93) ลดราคาเหลือ 735,000
NEW
2652
[024601] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 3.21 กะรัต K Color (น้ำ93)
฿1,390,000 ฿735,000
[024552] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดละ 30 ตัง ลดราคาเหลือ 89,000
NEW
2796
[024552] แหวนเพชรชายหน้ากว้างเม็ดละ 30 ตัง
฿0 ฿89,000
[024546] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
2032
[024546] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.04 กะรัต
฿0 ฿139,000
[024465] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 2.06 กะรัต F Color (น้ำ 98)   ลดราคาเหลือ 755,000
NEW
2377
[024465] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 2.06 กะรัต F Color (น้ำ 98)
฿990,000 ฿755,000
[024463] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 5.01 กะรัต J Color (น้ำ 94)  ลดราคาเหลือ 2,390,000
NEW
1805
[024463] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 5.01 กะรัต J Color (น้ำ 94)
฿4,000,000 ฿2,390,000
[024456] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
1982
[024456] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿199,000 ฿159,000
[024450] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 4 กะรัต ลดราคาเหลือ 890,000
NEW
2100
[024450] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 4 กะรัต
฿1,390,000 ฿890,000
[024448] ชุดสร้อยคอและต่างหูหยกฝังเพชร ลดราคาเหลือ 359,000
NEW
2421
[024448] ชุดสร้อยคอและต่างหูหยกฝังเพชร
฿0 ฿359,000
[024447] ชุดสร้อยคอและต่างหูหยกฝังเพชร ลดราคาเหลือ 490,000
NEW
2110
[024447] ชุดสร้อยคอและต่างหูหยกฝังเพชร
฿690,000 ฿490,000
[024432] เลสเพชรชาย ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
2117
[024432] เลสเพชรชาย
฿0 ฿139,000
[024342] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 10.57 กะรัต K Color (น้ำ 93)   ลดราคาเหลือ 5,990,000
NEW
2740
[024342] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 10.57 กะรัต K Color (น้ำ 93)
฿8,500,000 ฿5,990,000
[024325] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 3.01 กะรัต K Color (น้ำ 93)   ลดราคาเหลือ 759,000
NEW
2863
[024325] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 3.01 กะรัต K Color (น้ำ 93)
฿1,090,000 ฿759,000
[024322] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 4.01 กะรัต K Color (น้ำ 93)   ลดราคาเหลือ 1,390,000
NEW
1732
[024322] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 4.01 กะรัต K Color (น้ำ 93)
฿2,800,000 ฿1,390,000
[024320] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 89,000
NEW
2723
[024320] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.00 กะรัต
฿129,000 ฿89,000
[024315] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต 169,000
NEW
2041
[024315] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿169,000
[024314] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.20 กะรัต 199,000
NEW
1585
[024314] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.20 กะรัต
฿199,000
[024282] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
1715
[024282] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿199,000 ฿139,000
[024219] แหวนเพชร Cushion cut เม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 99,000
NEW
1649
[024219] แหวนเพชร Cushion cut เม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿165,000 ฿99,000
[024218] ชุดเครื่องประดับเพชรระย้า สร้อยคอ+ต่างหู ลดราคาเหลือ 1,390,000
NEW
1911
[024218] ชุดเครื่องประดับเพชรระย้า สร้อยคอ+ต่างหู
฿0 ฿1,390,000
[024217] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
1738
[024217] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿199,000 ฿159,000
[024209] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูทับทิมสยามฝังเพชร ลดราคาเหลือ 580,000
NEW
2528
[024209] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูทับทิมสยามฝังเพชร
฿0 ฿580,000
[024207] ชุดสร้อยคอ ต่างหู ข้อมือทับทิมสยามฝังเพชร ลดราคาเหลือ 258,000
NEW
2632
[024207] ชุดสร้อยคอ ต่างหู ข้อมือทับทิมสยามฝังเพชร
฿0 ฿258,000
[017084] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
1653
[017084] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.04 กะรัต
฿0 ฿159,000
[024188] แหวนเพชรหยดน้ำสีเหลืองเม็ดกลาง 5.60 กะรัต ลดราคาเหลือ 890,000
NEW
2788
[024188] แหวนเพชรหยดน้ำสีเหลืองเม็ดกลาง 5.60 กะรัต
฿1,500,000 ฿890,000
[024186] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD 0.25 กะรัต G Color (น้ำ 97)   ลดราคาเหลือ 38,000
NEW
2423
[024186] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD 0.25 กะรัต G Color (น้ำ 97)
฿69,000 ฿38,000
[024181] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู 179,000
NEW
2748
[024181] ชุดเครื่องประดับเพชร สร้อยคอและต่างหู
฿179,000
[024175] แหวนชายเพชรใบเซอร์ GIA 0.32 กะรัต E Color (น้ำ 99)  ลดราคาเหลือ 59,000
NEW
2250
[024175] แหวนชายเพชรใบเซอร์ GIA 0.32 กะรัต E Color (น้ำ 99)
฿79,000 ฿59,000
[024140] สร้อยคอเพชรยาวฝังเพชร 12.70 กะรัต ลดราคาเหลือ 590,000
NEW
2941
[024140] สร้อยคอเพชรยาวฝังเพชร 12.70 กะรัต
฿780,000 ฿590,000
[024138] สร้อยคอเพชรหัวใจคั่นเอมเมอรัลคัต 15.60 กะรัต ลดราคาเหลือ 790,000
NEW
1690
[024138] สร้อยคอเพชรหัวใจคั่นเอมเมอรัลคัต 15.60 กะรัต
฿1,129,000 ฿790,000
[024133] ชุดสร้อยคอ+ต่างหู+แหวนเพชร ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
1749
[024133] ชุดสร้อยคอ+ต่างหู+แหวนเพชร
฿0 ฿199,000
[024055] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 1.59 กะรัต ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
2868
[024055] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 1.59 กะรัต
฿299,000 ฿199,000
[023941] สร้อยคอฝังเพชรอลังการ 1,190,000
NEW
2459
[023941] สร้อยคอฝังเพชรอลังการ
฿1,190,000
[023885] แหวนมรกตล้อมเพชร ลดราคาเหลือ 129,000
NEW
3044
[023885] แหวนมรกตล้อมเพชร
฿0 ฿129,000
[023872] แหวนเพชร HRD พรีเมี่ยมไซค์ 5.79 กะรัต I LC 3EX ลดราคาเหลือ 3,490,000
NEW
2998
[023872] แหวนเพชร HRD พรีเมี่ยมไซค์ 5.79 กะรัต I LC 3EX
฿6,200,000 ฿3,490,000
[023869] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.28 กะรัต ลดราคาเหลือ 179,000
NEW
2119
[023869] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.28 กะรัต
฿0 ฿179,000
[020174] ชุดสร้อยคอ+ต่างหู ฝังทับทิมล้อมเพชร ลดราคาเหลือ 229,000
NEW
2373
[020174] ชุดสร้อยคอ+ต่างหู ฝังทับทิมล้อมเพชร
฿299,000 ฿229,000
[023828] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.08 กะรัต ลดราคาเหลือ 169,000
NEW
1989
[023828] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.08 กะรัต
฿0 ฿169,000
[023813] แหวนเพชรเม็ดกลาง 10.21 กะรัต ลดราคาเหลือ 2,990,000
NEW
2615
[023813] แหวนเพชรเม็ดกลาง 10.21 กะรัต
฿5,190,000 ฿2,990,000
[023707] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
2149
[023707] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿0 ฿139,000
[023704] แหวนเพชรพรีเมี่ยมไซค์เม็ดกลาง 2.51 กะรัต Fancy Yellow 599,000
NEW
2659
[023704] แหวนเพชรพรีเมี่ยมไซค์เม็ดกลาง 2.51 กะรัต Fancy Yellow
฿599,000
[023701] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรระย้า ลดราคาเหลือ 399,000
NEW
2924
[023701] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชรระย้า
฿0 ฿399,000
[015118] แหวนเพชรหัวใจ HRD I IF เม็ดกลาง 3.06 กะรัต ลดราคาเหลือ 990,000
NEW
1761
[015118] แหวนเพชรหัวใจ HRD I IF เม็ดกลาง 3.06 กะรัต
฿1,690,000 ฿990,000
[006089] แหวนเพชรแฟนซีสีเหลืองบริโอเรตคัต 1.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
2251
[006089] แหวนเพชรแฟนซีสีเหลืองบริโอเรตคัต 1.00 กะรัต
฿99,000 ฿79,000
[023573] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 308,900
NEW
2652
[023573] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.00 กะรัต
฿359,000 ฿308,900
[023523] แหวนเพชร Heart and Arrow 1.01 กะรัต 199,000
NEW
1716
[023523] แหวนเพชร Heart and Arrow 1.01 กะรัต
฿199,000
[023483] แหวนเพชรชายพรีเมี่ยมไซค์ 3.52 กะรัต K IF IGI ลดราคาเหลือ 1,190,000
NEW
2950
[023483] แหวนเพชรชายพรีเมี่ยมไซค์ 3.52 กะรัต K IF IGI
฿1,690,000 ฿1,190,000
[023314] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
2100
[023314] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿0 ฿139,000
[023310] แหวนเพชร HRD เอมเมอรัลคัต 4.28 กะรัต I VVS2 ลดราคาเหลือ 1,490,000
NEW
2608
[023310] แหวนเพชร HRD เอมเมอรัลคัต 4.28 กะรัต I VVS2
฿2,590,000 ฿1,490,000
[023292] แหวนเพชร Premium Size 12 กะรัต ลดราคาเหลือ 4,190,000
NEW
1842
[023292] แหวนเพชร Premium Size 12 กะรัต
฿7,109,000 ฿4,190,000
[023260] แหวนเพชรพรีเมี่ยมไซค์เม็ดเดี่ยว 1.66 กะรัต 219,000
NEW
2023
[023260] แหวนเพชรพรีเมี่ยมไซค์เม็ดเดี่ยว 1.66 กะรัต
฿219,000
[023245] แหวนเพชรชายหน้ากว้าง ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
2292
[023245] แหวนเพชรชายหน้ากว้าง
฿139,000 ฿79,000
[023202] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
2854
[023202] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿249,000 ฿139,000
[023178] แหวนไพลินซีลอนฝังเพชร ลดราคาเหลือ 59,000
NEW
2372
[023178] แหวนไพลินซีลอนฝังเพชร
฿0 ฿59,000
[023168] แหวนไพลินชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 39,000
NEW
1808
[023168] แหวนไพลินชายฝังเพชร
฿0 ฿39,000
[023165] แหวนไพลินซีลอนฝังเพชร ลดราคาเหลือ 49,000
NEW
1907
[023165] แหวนไพลินซีลอนฝังเพชร
฿0 ฿49,000
[023163] แหวนบุษราคัมบางกะจะฝังเพชร ลดราคาเหลือ 29,000
NEW
2777
[023163] แหวนบุษราคัมบางกะจะฝังเพชร
฿0 ฿29,000
[023154] แหวนเพชร Oval Cut เม็ดกลาง 1.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 129,000
NEW
2045
[023154] แหวนเพชร Oval Cut เม็ดกลาง 1.00 กะรัต
฿0 ฿129,000
[023083] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.33 กะรัต ลดราคาเหลือ 169,000
NEW
2374
[023083] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.33 กะรัต
฿0 ฿169,000
[023079] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 129,000
NEW
2705
[023079] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿0 ฿129,000
[023051] สร้อยคอเพชรห้อยบุษราคัม ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
2150
[023051] สร้อยคอเพชรห้อยบุษราคัม
฿0 ฿199,000
[023016] แหวนไพลินชายล้อมเพชร ลดราคาเหลือ 69,000
NEW
2777
[023016] แหวนไพลินชายล้อมเพชร
฿0 ฿69,000
[023001] แหวนเพชร HRD เม็ดกลาง 1.01 กะรัต K VS1 ลดราคาเหลือ 149,000
NEW
2504
[023001] แหวนเพชร HRD เม็ดกลาง 1.01 กะรัต K VS1
฿299,000 ฿149,000
[022891] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 99,000
NEW
1973
[022891] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.00 กะรัต
฿0 ฿99,000
[022849] สร้อยคอเพชรระย้า ลดราคาเหลือ 89,000
NEW
2535
[022849] สร้อยคอเพชรระย้า
฿0 ฿89,000
[012888] ชุดทับทิมสร้อยคอ+ต่างหู ทับทิมพม่า สีTOP ฝังเพชร เซอร์ HGT ลดราคาเหลือ 1,900,000
NEW
1878
[012888] ชุดทับทิมสร้อยคอ+ต่างหู ทับทิมพม่า สีTOP ฝังเพชร เซอร์ HGT
฿3,990,000 ฿1,900,000
[022746] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.30 กะรัต ลดราคาเหลือ 149,000
NEW
2061
[022746] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.30 กะรัต
฿0 ฿149,000
[022743] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.81 กะรัต ลดราคาเหลือ 259,000
NEW
1809
[022743] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 1.81 กะรัต
฿0 ฿259,000
[019258] แหวนเพชรเม็ดใหญ่ 10.01 กะรัต K VVS HKD ลดราคาเหลือ 4,490,000
NEW
3001
[019258] แหวนเพชรเม็ดใหญ่ 10.01 กะรัต K VVS HKD
฿5,603,000 ฿4,490,000
[008249] แหวนเพชรรูปหัวใจคู่ ลดราคาเหลือ 19,000
NEW
1609
[008249] แหวนเพชรรูปหัวใจคู่
฿39,000 ฿19,000
[022724] สร้อยคอทองคำฝังเพชร ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
2518
[022724] สร้อยคอทองคำฝังเพชร
฿0 ฿139,000
[015212] แหวนเพชรหัวใจพรีเมี่ยมไซค์เม็ดกลาง 8.13 กะรัต ลดราคาเหลือ 2,990,000
NEW
2694
[015212] แหวนเพชรหัวใจพรีเมี่ยมไซค์เม็ดกลาง 8.13 กะรัต
฿4,609,000 ฿2,990,000
[022669] สร้อยคอเพชรระย้าสามสาย 390,000
NEW
2124
[022669] สร้อยคอเพชรระย้าสามสาย
฿390,000
[022612] แหวนเพชรหยดน้ำแถวเม็ดกลาง 1 กะรัต ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
1957
[022612] แหวนเพชรหยดน้ำแถวเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿259,000 ฿199,000
[022596] สร้อยคอเพชรระย้า 359,000
NEW
2786
[022596] สร้อยคอเพชรระย้า
฿359,000
[022490] เลสเพชรชายหน้ากว้าง 225,000
NEW
2175
[022490] เลสเพชรชายหน้ากว้าง
฿225,000
[022424] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.23 กะรัต ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
2871
[022424] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.23 กะรัต
฿0 ฿199,000
[022416] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.16 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
2883
[022416] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.16 กะรัต
฿0 ฿159,000
[022366] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
1778
[022366] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿199,000 ฿159,000
[022357] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต 240,000
NEW
1761
[022357] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿240,000
[022354] แหวนเพชรปริ้นเซสคัตเม็ดกลาง 3.09 กะรัต ลดราคาเหลือ 590,000
NEW
1700
[022354] แหวนเพชรปริ้นเซสคัตเม็ดกลาง 3.09 กะรัต
฿859,000 ฿590,000
[022347] สร้อยคอเพชรระย้า ลดราคาเหลือ 390,000
NEW
1572
[022347] สร้อยคอเพชรระย้า
฿0 ฿390,000
[022238] แหวนไพลินซีลอน ลดราคาเหลือ 27,000
NEW
2635
[022238] แหวนไพลินซีลอน
฿39,000 ฿27,000
[022235] แหวนทับทิมพม่าชายล้อมเพชร 99,000
NEW
2001
[022235] แหวนทับทิมพม่าชายล้อมเพชร
฿99,000
[022212] เลสข้อมือชาย pink gold 239,000
NEW
2415
[022212] เลสข้อมือชาย pink gold
฿239,000
[022133] แหวนเพชร Premium Size 1.76 กะรัต ลดราคาเหลือ 229,000
NEW
2002
[022133] แหวนเพชร Premium Size 1.76 กะรัต
฿0 ฿229,000
[021976] แหวนเพชรคุชชั่นคัต 5.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 890,000
NEW
1599
[021976] แหวนเพชรคุชชั่นคัต 5.02 กะรัต
฿1,369,000 ฿890,000
[021914] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.30 กะรัต ลดราคาเหลือ 45,000
NEW
2387
[021914] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.30 กะรัต
฿59,000 ฿45,000
[021906] สร้อยคอเพชรระย้า 16.98 กะรัต 990,000
NEW
1948
[021906] สร้อยคอเพชรระย้า 16.98 กะรัต
฿990,000
[021852] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 290,000
NEW
2060
[021852] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.02 กะรัต
฿446,000 ฿290,000
[021776] แหวนบุษราคัมบางกะจะเม็ดกลาง 8.00 กะรัตฝังเพชร ลดราคาเหลือ 189,000
NEW
2570
[021776] แหวนบุษราคัมบางกะจะเม็ดกลาง 8.00 กะรัตฝังเพชร
฿0 ฿189,000
[021769] แหวนเพชร Emerald Cut เม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
1725
[021769] แหวนเพชร Emerald Cut เม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿0 ฿109,000
[019494] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชร ลดราคาเหลือ 799,000
NEW
2558
[019494] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูเพชร
฿1,239,000 ฿799,000
[021649] แหวนเพชรชาย 17 ตัง ลดราคาเหลือ 35,000
NEW
2449
[021649] แหวนเพชรชาย 17 ตัง
฿0 ฿35,000
[021631] แหวนเพชรหัวใจ 5.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 990,000
NEW
1574
[021631] แหวนเพชรหัวใจ 5.02 กะรัต
฿1,990,000 ฿990,000
[021603] ต่างหูเพชรตุ้งติ้งหยดน้ำ ลดราคาเหลือ 89,000
NEW
1901
[021603] ต่างหูเพชรตุ้งติ้งหยดน้ำ
฿0 ฿89,000
[021602] ต่างหูเพชรระย้าหยดน้ำ ลดราคาเหลือ 89,000
NEW
2869
[021602] ต่างหูเพชรระย้าหยดน้ำ
฿0 ฿89,000
[021476] สร้อยคอเพชรประกบทรงหยดน้ำ ลดราคาเหลือ 299,000
NEW
1615
[021476] สร้อยคอเพชรประกบทรงหยดน้ำ
฿0 ฿299,000
[021441] แหวนทับทิมพม่ากิมบ่อเซี่ยงฝังเพชร 59,000
NEW
1775
[021441] แหวนทับทิมพม่ากิมบ่อเซี่ยงฝังเพชร
฿59,000
[021430] แหวนทับทิมชายหน้ากว้างฝังเพชร 35,900
NEW
2779
[021430] แหวนทับทิมชายหน้ากว้างฝังเพชร
฿35,900
[021391] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต GIA Blue Green Fancy ลดราคาเหลือ 949,000
NEW
2329
[021391] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.02 กะรัต GIA Blue Green Fancy
฿1,288,000 ฿949,000
[021385] แหวนเพชรหัวใจ GIA เม็ดกลาง 1.50 กะรัต E IF ลดราคาเหลือ 599,000
NEW
2923
[021385] แหวนเพชรหัวใจ GIA เม็ดกลาง 1.50 กะรัต E IF
฿699,000 ฿599,000
[021355] แหวนเพชรเม็ดกลาง 5.05 กะรัต HRD I VS2 ลดราคาเหลือ 2,290,000
NEW
1709
[021355] แหวนเพชรเม็ดกลาง 5.05 กะรัต HRD I VS2
฿4,250,000 ฿2,290,000
[021248] สร้อยคอเพชรระย้า ลดราคาเหลือ 490,000
NEW
2023
[021248] สร้อยคอเพชรระย้า
฿0 ฿490,000
[014114] แหวนบุษราคัมชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 45,000
NEW
2362
[014114] แหวนบุษราคัมชายฝังเพชร
฿59,000 ฿45,000
[018312] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 299,000
NEW
2657
[018312] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.02 กะรัต
฿465,000 ฿299,000
[020459] สร้อยคอเพชรระย้า 3.65 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
2832
[020459] สร้อยคอเพชรระย้า 3.65 กะรัต
฿0 ฿159,000
[021251] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูทับทิมระย้าฝังเพชร ลดราคาเหลือ 399,000
NEW
1791
[021251] ชุดสร้อยคอ+ต่างหูทับทิมระย้าฝังเพชร
฿0 ฿399,000
[021216] กำไลเพชรทรงมงกุฏน้ำ 100 129,000
NEW
2260
[021216] กำไลเพชรทรงมงกุฏน้ำ 100
฿129,000
[021212] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.50 กะรัต ลดราคาเหลือ 69,000
NEW
2512
[021212] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 0.50 กะรัต
฿0 ฿69,000
[021156] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 1.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
2453
[021156] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 1.02 กะรัต
฿199,000 ฿139,000
[021155] แหวนเพชร Premium Size เม็ดกลาง 2.42 กะรัต ลดราคาเหลือ 390,000
NEW
2358
[021155] แหวนเพชร Premium Size เม็ดกลาง 2.42 กะรัต
฿499,000 ฿390,000
[021059] แหวนเพชร Premium Size 1.70 กะรัต ลดราคาเหลือ 259,000
NEW
1558
[021059] แหวนเพชร Premium Size 1.70 กะรัต
฿399,000 ฿259,000
[017547] แหวนเพชรเบลเยี่ยมคัตเม็ดกลาง 2.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 399,000
NEW
2948
[017547] แหวนเพชรเบลเยี่ยมคัตเม็ดกลาง 2.04 กะรัต
฿0 ฿399,000
[008335] แหวนปอกมีดฝังเพชรรอบวง 49,000
NEW
2836
[008335] แหวนปอกมีดฝังเพชรรอบวง
฿49,000
[020964] แหวนเพชรมาคีร์คัตเม็ดกลาง 1.55 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
2747
[020964] แหวนเพชรมาคีร์คัตเม็ดกลาง 1.55 กะรัต
฿259,000 ฿159,000
[015545] สร้อยคอเพชรระย้าหยดน้ำ น้ำ100 20.72 กะรัต ลดราคาเหลือ 1,350,000
NEW
2514
[015545] สร้อยคอเพชรระย้าหยดน้ำ น้ำ100 20.72 กะรัต
฿2,300,000 ฿1,350,000
[020934] แหวนเพชร Oval Cut 1.25 กะรัต ลดราคาเหลือ 89,000
NEW
2633
[020934] แหวนเพชร Oval Cut 1.25 กะรัต
฿0 ฿89,000
[020932] แหวนเพชรคุชชั่นคัตเม็ดกลาง 2.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 299,000
NEW
2057
[020932] แหวนเพชรคุชชั่นคัตเม็ดกลาง 2.04 กะรัต
฿459,000 ฿299,000
[020922] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัต 1.51 กะรัตฝังมรกตโคลัมเบีย ลดราคาเหลือ 179,000
NEW
2460
[020922] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัต 1.51 กะรัตฝังมรกตโคลัมเบีย
฿259,000 ฿179,000
[020900] สร้อยคอเพชรสองสาย ลดราคาเหลือ 229,000
NEW
2569
[020900] สร้อยคอเพชรสองสาย
฿299,000 ฿229,000
[018880] แหวนเพชรหัวใจ 2.30 กะรัต Fancy Yellow ลดราคาเหลือ 299,000
NEW
2978
[018880] แหวนเพชรหัวใจ 2.30 กะรัต Fancy Yellow
฿449,000 ฿299,000
[020801] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 1.28 กะรัต ลดราคาเหลือ 189,000
NEW
3015
[020801] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 1.28 กะรัต
฿299,000 ฿189,000
[020788] แหวนมรกตชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
2574
[020788] แหวนมรกตชายฝังเพชร
฿0 ฿79,000
[017675] แหวนเพชรเบลเยี่ยมคัตเม็ดกลาง 2.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 309,000
NEW
2026
[017675] แหวนเพชรเบลเยี่ยมคัตเม็ดกลาง 2.04 กะรัต
฿479,000 ฿309,000
[017516] แหวนไพลินชายฝังเพชร ลดราคาเหลือ 69,000
NEW
2686
[017516] แหวนไพลินชายฝังเพชร
฿0 ฿69,000
[019909] สร้อยคอเพชรระย้า ตุ้งติ้ง ลดราคาเหลือ 299,000
NEW
2682
[019909] สร้อยคอเพชรระย้า ตุ้งติ้ง
฿399,000 ฿299,000
[016045] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัต Fancy Yellow 8.76 กะรัต ลดราคาเหลือ 3,290,000
NEW
2607
[016045] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัต Fancy Yellow 8.76 กะรัต
฿4,550,000 ฿3,290,000
[019755] ชุดทับทิมพม่าฝังเพชร สร้อยคอ ต่างหู ลดราคาเหลือ 1,988,000
NEW
2581
[019755] ชุดทับทิมพม่าฝังเพชร สร้อยคอ ต่างหู
฿0 ฿1,988,000
[020254] แหวนเพชร 1.79 กะรัต Premium Size ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
2359
[020254] แหวนเพชร 1.79 กะรัต Premium Size
฿199,000 ฿159,000
[020575] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัต 1.01 กะรัต GIA G VS1 ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
2930
[020575] แหวนเพชรเอมเมอรัลคัต 1.01 กะรัต GIA G VS1
฿259,000 ฿159,000
[020562] แหวนเพชร Radiant Cut 3.59 กะรัต HRD I VVS1 ลดราคาเหลือ 1,390,000
NEW
1864
[020562] แหวนเพชร Radiant Cut 3.59 กะรัต HRD I VVS1
฿2,200,000 ฿1,390,000
[020381] แหวนหยกพม่า 8.41 กะรัตฝังเพชร ลดราคาเหลือ 259,000
NEW
2631
[020381] แหวนหยกพม่า 8.41 กะรัตฝังเพชร
฿299,000 ฿259,000
[006534] สร้อยมือเพชรสามสาย ลดราคาเหลือ 99,000
NEW
2541
[006534] สร้อยมือเพชรสามสาย
฿145,000 ฿99,000
[015004] แหวนบุษบางกะจะชาย 2.05 กะรัต ลดราคาเหลือ 27,000
NEW
2358
[015004] แหวนบุษบางกะจะชาย 2.05 กะรัต
฿45,000 ฿27,000
[015978] แหวนเพชรไขว้หน้ากว้าง ลดราคาเหลือ 29,000
NEW
1689
[015978] แหวนเพชรไขว้หน้ากว้าง
฿39,000 ฿29,000
[010069] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.19 กะรัต 199,000
NEW
2716
[010069] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.19 กะรัต
฿199,000
[012242] แหวนเพชร GIA คุชชั่นคัต 1.02กะรัต E VS1 ลดราคาเหลือ 219,000
NEW
1970
[012242] แหวนเพชร GIA คุชชั่นคัต 1.02กะรัต E VS1
฿299,000 ฿219,000
[016285] แหวนเพชรปริ้นเซสคัต 1.12 กะรัตล้อมเพชรหยดน้ำ 219,000
NEW
1674
[016285] แหวนเพชรปริ้นเซสคัต 1.12 กะรัตล้อมเพชรหยดน้ำ
฿219,000
[016745] แหวนเพชร Princess Cut Premium Size เม็ดกลาง 6.11 กะรัต ลดราคาเหลือ 1,850,000
NEW
2249
[016745] แหวนเพชร Princess Cut Premium Size เม็ดกลาง 6.11 กะรัต
฿2,239,000 ฿1,850,000
[017469] แหวนทองคำฝังเพชร 39,000
NEW
2624
[017469] แหวนทองคำฝังเพชร
฿39,000
[000402] แหวนเพชร Heart and Arrow เม็ดกลาง 1 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
2497
[000402] แหวนเพชร Heart and Arrow เม็ดกลาง 1 กะรัต
฿199,000 ฿159,000
[016146] สร้อยคอเพชรประกบหัวใจ 8.14 กะรัต น้ำ99 590,000
NEW
2945
[016146] สร้อยคอเพชรประกบหัวใจ 8.14 กะรัต น้ำ99
฿590,000
[019467] แหวนเพชร Assher Cut เม็ดกลาง 1.21 กะรัต 215,000
NEW
2554
[019467] แหวนเพชร Assher Cut เม็ดกลาง 1.21 กะรัต
฿215,000
[019777] แหวนเพชรหัวใจ Fancy Yellow 1.01 กะรัต GIA 236,000
NEW
2777
[019777] แหวนเพชรหัวใจ Fancy Yellow 1.01 กะรัต GIA
฿236,000
Copyright © 2021 Petch Chompoo Jewelry. All Rights Reserved