แสดง 1 - 48 จาก 125 รายการ
[25494] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.50 กะรัต 159,000
NEW
[25494] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.50 กะรัต
฿159,000
[25491] แหวนเพชรใบเซอร์ HKD เม็ดกลาง 2.22 กะรัต 290,000
NEW
[25491] แหวนเพชรใบเซอร์ HKD เม็ดกลาง 2.22 กะรัต
฿290,000
[25395] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.00 กะรัต 89,000
NEW
[25395] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.00 กะรัต
฿89,000
[25394] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.04 กะรัต 89,000
NEW
[25394] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.04 กะรัต
฿89,000
[25393] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.01 กะรัต 99,000
NEW
[25393] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿99,000
[25392] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.03 กะรัต 89,000
NEW
[25392] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.03 กะรัต
฿89,000
[25391] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.18 กะรัต 119,000
NEW
[25391] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.18 กะรัต
฿119,000
[25390] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.00 กะรัต 89,000
NEW
[25390] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 1.00 กะรัต
฿89,000
[25383] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต 159,000
NEW
[25383] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต
฿159,000
[25382] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 2.01 กะรัต J VVS2 3EX ลดราคาเหลือ 479,000
NEW
[25382] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 2.01 กะรัต J VVS2 3EX
฿850,000 ฿479,000
[25381] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 2.01 กะรัต J VS1 3EX ลดราคาเหลือ 459,000
NEW
[25381] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 2.01 กะรัต J VS1 3EX
฿799,000 ฿459,000
[25301] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 4.03 กะรัต H VVS2 ลดราคาเหลือ 2,290,000
NEW
[25301] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 4.03 กะรัต H VVS2
฿4,200,000 ฿2,290,000
[25277] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 1 กะรัต M VS1 ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
[25277] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 1 กะรัต M VS1
฿150,000 ฿109,000
[25238] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 2.02 กะรัต G VVS2 Triple Excellent ลดราคาเหลือ 790,000
NEW
[25238] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA เม็ดกลาง 2.02 กะรัต G VVS2 Triple Excellent
฿1,300,000 ฿790,000
[25237] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.02 กะรัต ลดราคาเหลือ 635,000
NEW
[25237] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.02 กะรัต
฿990,000 ฿635,000
[25235] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.50 กะรัต ลดราคาเหลือ 499,000
NEW
[25235] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.50 กะรัต
฿799,000 ฿499,000
[25234] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 3.11 กะรัต Princess cut H Vvs1 ลดราคาเหลือ 1,250,000
NEW
[25234] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD เม็ดกลาง 3.11 กะรัต Princess cut H Vvs1
฿2,200,000 ฿1,250,000
[25230] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.27 กะรัต ลดราคาเหลือ 290,000
NEW
[25230] แหวนเพชรชายเม็ดกลาง 2.27 กะรัต
฿0 ฿290,000
[25229] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 169,000
NEW
[25229] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿0 ฿169,000
[25183] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัตใส่ได้ 2 แบบ ลดราคาเหลือ 79,000
NEW
[25183] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1 กะรัตใส่ได้ 2 แบบ
฿120,000 ฿79,000
[25180] แหวนเพชร Oval cut เม็ดกลาง 3.53 กะรัต ลดราคาเหลือ 490,000
NEW
[25180] แหวนเพชร Oval cut เม็ดกลาง 3.53 กะรัต
฿690,000 ฿490,000
[025172] แหวนเพชรหยดน้ำเม็ดกลาง 1 กะรัต 169,000
NEW
[025172] แหวนเพชรหยดน้ำเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿169,000
[025171] แหวนเพชรหน้ากว้างเม็ดกลาง 1 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[025171] แหวนเพชรหน้ากว้างเม็ดกลาง 1 กะรัต
฿250,000 ฿159,000
[025149] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 499,000
NEW
[025149] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.04 กะรัต
฿0 ฿499,000
[025143] แหวนเพชรปริ้นเซสคัตเม็ดละ 3.00 กะรัต ลดราคาเหลือ 690,000
NEW
[025143] แหวนเพชรปริ้นเซสคัตเม็ดละ 3.00 กะรัต
฿0 ฿690,000
[025106] แหวนเพชรเม็ดกลาง 0.90 กะรัต ลดราคาเหลือ 149,000
NEW
[025106] แหวนเพชรเม็ดกลาง 0.90 กะรัต
฿0 ฿149,000
[025103] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 1.70 กะรัต K VS2 3EX ลดราคาเหลือ 289,000
NEW
[025103] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 1.70 กะรัต K VS2 3EX
฿399,000 ฿289,000
[025044] แหวนเพชรใบเซฮร์ HRD เม็ดกลาง 1.07 กะรัต I VS2 3EX ลดราคาเหลือ 189,000
NEW
[025044] แหวนเพชรใบเซฮร์ HRD เม็ดกลาง 1.07 กะรัต I VS2 3EX
฿290,000 ฿189,000
[024981] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 2.18 กะรัต ลดราคาเหลือ 299,000
NEW
[024981] แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว 2.18 กะรัต
฿399,000 ฿299,000
[024979] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD 1.02 กะรัต, H,VVS2,Triple Excellent ลดราคาเหลือ 190,000
NEW
[024979] แหวนเพชรใบเซอร์ HRD 1.02 กะรัต, H,VVS2,Triple Excellent
฿290,000 ฿190,000
[024914] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 1.14 กะรัต ลดราคาเหลือ 169,000
NEW
[024914] แหวนเพชรหัวใจเม็ดกลาง 1.14 กะรัต
฿259,000 ฿169,000
[024911] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 290,000
NEW
[024911] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.01 กะรัต
฿0 ฿290,000
[024887] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
[024887] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต
฿0 ฿109,000
[024886] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.28 กะรัต ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
[024886] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.28 กะรัต
฿0 ฿199,000
[024883] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI เม็ดกลาง 3 กะรัต K VS1 3EX ลดราคาเหลือ 739,000
NEW
[024883] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI เม็ดกลาง 3 กะรัต K VS1 3EX
฿1,350,000 ฿739,000
[024821] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.07 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[024821] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.07 กะรัต
฿199,000 ฿159,000
[024819] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
[024819] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.08 กะรัต
฿159,000 ฿109,000
[024817] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.41 กะรัต ลดราคาเหลือ 485,000
NEW
[024817] แหวนเพชรเม็ดกลาง 2.41 กะรัต
฿790,000 ฿485,000
[024814] แหวนเพชรสี Fancy Yellow เม็ดกลาง 1.60 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
[024814] แหวนเพชรสี Fancy Yellow เม็ดกลาง 1.60 กะรัต
฿0 ฿139,000
[024710] แหวนแถวเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 179,000
NEW
[024710] แหวนแถวเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿0 ฿179,000
[024645] แหวนเพชรประกบหน้ากว้างน้ำ 100 ลดราคาเหลือ 99,000
NEW
[024645] แหวนเพชรประกบหน้ากว้างน้ำ 100
฿0 ฿99,000
[024603] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 559,000
NEW
[024603] แหวนเพชรเม็ดกลาง 3.01 กะรัต
฿0 ฿559,000
[024602] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 2.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 459,000
NEW
[024602] แหวนเพชร Heart And Arrow เม็ดกลาง 2.04 กะรัต
฿0 ฿459,000
[024601] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 3.21 กะรัต K Color (น้ำ93) ลดราคาเหลือ 899,000
NEW
[024601] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 3.21 กะรัต K Color (น้ำ93)
฿1,390,000 ฿899,000
[024546] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.04 กะรัต ลดราคาเหลือ 139,000
NEW
[024546] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.04 กะรัต
฿0 ฿139,000
[024465] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 2.06 กะรัต F Color (น้ำ 98)   ลดราคาเหลือ 755,000
NEW
[024465] แหวนเพชรใบเซอร์ GIA 2.06 กะรัต F Color (น้ำ 98)
฿990,000 ฿755,000
[024463] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 5.01 กะรัต J Color (น้ำ 94)  ลดราคาเหลือ 2,390,000
NEW
[024463] แหวนเพชรใบเซอร์ IGI 5.01 กะรัต J Color (น้ำ 94)
฿4,000,000 ฿2,390,000
[024456] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต ลดราคาเหลือ 159,000
NEW
[024456] แหวนเพชรเม็ดกลาง 1.01 กะรัต
฿199,000 ฿159,000
Copyright © 2021 Petch Chompoo Jewelry. All Rights Reserved