แสดง 1 - 29 จาก 29 รายการ
[025383] ROUND Color : E , Cut : EX , Clarity : SI2 4.01 ลดราคาเหลือ 1,426,200
NEW
[025383] ROUND Color : E , Cut : EX , Clarity : SI2 4.01
฿1,426,277 ฿1,426,200
[025382] ROUND Color : E , Cut : EX , Clarity : SI2 5.03 ลดราคาเหลือ 2,260,600
NEW
[025382] ROUND Color : E , Cut : EX , Clarity : SI2 5.03
฿2,260,683 ฿2,260,600
[025381] ROUND Color : D , Cut : EX , Clarity : IF 6.06 ลดราคาเหลือ 10,762,500
NEW
[025381] ROUND Color : D , Cut : EX , Clarity : IF 6.06
฿10,762,560 ฿10,762,500
[024970] เพชรแท้  0.23 กะรัตใบเซอร์ HRD, D color,VS1,Triple Excellent ลดราคาเหลือ 10,700
NEW
[024970] เพชรแท้ 0.23 กะรัตใบเซอร์ HRD, D color,VS1,Triple Excellent
฿0 ฿10,700
[024969] เพชรแท้  0.23 กะรัตใบเซอร์ HRD, G color,VVS1,Triple Excellent ลดราคาเหลือ 10,600
NEW
[024969] เพชรแท้ 0.23 กะรัตใบเซอร์ HRD, G color,VVS1,Triple Excellent
฿0 ฿10,600
[024968] เพชรแท้  0.23 กะรัตใบเซอร์ HRD, Triple Excellent ลดราคาเหลือ 11,900
NEW
[024968] เพชรแท้ 0.23 กะรัตใบเซอร์ HRD, Triple Excellent
฿0 ฿11,900
[024967] เพชรแท้  0.23 กะรัตใบเซอร์ HRD, Triple Excellent ลดราคาเหลือ 11,900
NEW
[024967] เพชรแท้ 0.23 กะรัตใบเซอร์ HRD, Triple Excellent
฿0 ฿11,900
[024670] เพชร Round  ใบเซอร์ HRD 4.01 กะรัต F Color (น้ำ98) ลดราคาเหลือ 2,990,000
NEW
[024670] เพชร Round ใบเซอร์ HRD 4.01 กะรัต F Color (น้ำ98)
฿5,389,000 ฿2,990,000
[021130] เพชรพรีเมี่ยมไซส์ 7.01 กะรัต HRD K VS1 ลดราคาเหลือ 2,860,000
NEW
[021130] เพชรพรีเมี่ยมไซส์ 7.01 กะรัต HRD K VS1
฿3,815,000 ฿2,860,000
[021129] เพชร 10.57 กะรัต IGI K VS2 3EX ลดราคาเหลือ 6,468,000
NEW
[021129] เพชร 10.57 กะรัต IGI K VS2 3EX
฿8,625,000 ฿6,468,000
[021128] เพชร 3.02 กะรัต HRD G VVS1 3EX ลดราคาเหลือ 1,885,000
NEW
[021128] เพชร 3.02 กะรัต HRD G VVS1 3EX
฿3,140,800 ฿1,885,000
[021127] เพชร 7.04 กะรัต Premium Size IGI K VVS2 3EX ลดราคาเหลือ 2,839,000
NEW
[021127] เพชร 7.04 กะรัต Premium Size IGI K VVS2 3EX
฿4,055,000 ฿2,839,000
[021126] เพชร 5.01 กะรัต J VS1 IGI ลดราคาเหลือ 2,165,000
NEW
[021126] เพชร 5.01 กะรัต J VS1 IGI
฿3,609,000 ฿2,165,000
[021124] เพชรกลม 3.01 กะรัต IGI K VS1 ลดราคาเหลือ 689,000
NEW
[021124] เพชรกลม 3.01 กะรัต IGI K VS1
฿1,059,000 ฿689,000
[021118] เพชรกลม 1.52 กะรัต GIA H VS2 ลดราคาเหลือ 323,000
NEW
[021118] เพชรกลม 1.52 กะรัต GIA H VS2
฿459,000 ฿323,000
[021112] เพชรกลม 0.38 กะรัต G VVS1 IGI ลดราคาเหลือ 29,000
NEW
[021112] เพชรกลม 0.38 กะรัต G VVS1 IGI
฿35,000 ฿29,000
[021111] เพชรกลม 1.03 กะรัต HRD G IF ลดราคาเหลือ 215,000
NEW
[021111] เพชรกลม 1.03 กะรัต HRD G IF
฿355,000 ฿215,000
[021109] เพชรกลม 4.02 กะรัต IGI K VVS2 ลดราคาเหลือ 1,197,000
NEW
[021109] เพชรกลม 4.02 กะรัต IGI K VVS2
฿1,995,000 ฿1,197,000
[021108] เพชรกลม 5.44 กะรัต GIA J SI1 ลดราคาเหลือ 2,356,000
NEW
[021108] เพชรกลม 5.44 กะรัต GIA J SI1
฿3,141,600 ฿2,356,000
[021107] เพชรกลม 7.01 กะรัต HRD L VS2 ลดราคาเหลือ 3,110,000
NEW
[021107] เพชรกลม 7.01 กะรัต HRD L VS2
฿4,149,000 ฿3,110,000
[021105] เพชร 0.40 กะรัต GIA I VVS1 ลดราคาเหลือ 29,000
NEW
[021105] เพชร 0.40 กะรัต GIA I VVS1
฿49,000 ฿29,000
[021102] เพชร 4.01 กะรัต H VS1 HRD ลดราคาเหลือ 2,271,000
NEW
[021102] เพชร 4.01 กะรัต H VS1 HRD
฿3,785,000 ฿2,271,000
[021101] เพชร 5.79 กะรัต I LC HRD ลดราคาเหลือ 3,895,000
NEW
[021101] เพชร 5.79 กะรัต I LC HRD
฿6,489,000 ฿3,895,000
[021099] เพชร 1.01 กะรัต HRD K VS1 ลดราคาเหลือ 112,000
NEW
[021099] เพชร 1.01 กะรัต HRD K VS1
฿149,000 ฿112,000
[021098] เพชร 1.00 กะรัต HRD K VVS2 ลดราคาเหลือ 109,000
NEW
[021098] เพชร 1.00 กะรัต HRD K VVS2
฿159,000 ฿109,000
[021095] เพชร 1.50 กะรัต GIA E VS2 ลดราคาเหลือ 473,000
NEW
[021095] เพชร 1.50 กะรัต GIA E VS2
฿629,000 ฿473,000
[021094] เพชร 4.04 กะรัต HRD K VVS2  ลดราคาเหลือ 1,205,000
NEW
[021094] เพชร 4.04 กะรัต HRD K VVS2
฿2,005,000 ฿1,205,000
[021092] เพชร 1.00 กะรัต GIA F VS1 ลดราคาเหลือ 199,000
NEW
[021092] เพชร 1.00 กะรัต GIA F VS1
฿281,600 ฿199,000
[021030] เพชรกลม 3.52 กะรัต Premium Size IGI K IF ลดราคาเหลือ 989,000
NEW
[021030] เพชรกลม 3.52 กะรัต Premium Size IGI K IF
฿1,521,000 ฿989,000
Copyright © 2021 Petch Chompoo Jewelry. All Rights Reserved