วิธีดูเพชรด้วยตาเปล่า และการสังเกตเพชรแท้เพชรเทียม

เชื่อว่าคนที่ชื่นชอบเครื่องประดับเพชร ทราบกันดีอยู่แล้วว่าคุณภาพของเพชรนั้นขึ้นอยู่กับสี ความสะอาด การเจียระไน cutting และขนาดของเพชร ซึ่งแน่นอนว่าเพชรที่มีขนาดใหญ่และคุณภาพดีก็ย่อมมีราคาสูงหรือราคาแพงตามไปด้วย แล้วเราจะทราบได้อย่างไรว่าเพชรนั้นเป็นเพชรแท้ที่มีคุณภาพหรือเป็นเพชรเทียมหากต้องดูด้วยตาเปล่า สำหรับคำถามนี้ไม่ยากค่ะ เพราะวันนี้ เพชรชมพู จิวเวลรี่ มีบทความแนะนำการดูเพชรด้วยตาเปล่าและการสังเกตเพชรแท้เพชรเทียมมาฝาก

วิธีดูเพชรด้วยตาเปล่า และการสังเกตเพชรแท้เพชรเทียม

5.การขอดูใบเซอร์ (Certificate) หรือใบรับรองคุณภาพของเพชร เพราะเพชรแท้ทุกเม็ดจะต้องมี

ใบรับรอง ระบุประเภทอัญมณี และถ้าเป็นเพชรแท้ จะระบุว่า Natural Daimond ซึ่งก็คือเพชรธรรมชาติ ซึ่งจะต่างจากเพชรเทียมนั่นเอง

เครื่องประดับเพชรเป็นอัญมณีที่มีราคาและมีคุณค่า คนที่ชื่นชอบเครื่องประดับเพชรจึงควรมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเพชรแท้อยู่บ้าง ก็จะช่วยให้วิธีดูเพชรด้วยตาเปล่าและการสังเกตเพชรแท้เพชรเทียมทำได้ไม่ยากค่ะ

วิธีดูเพชรด้วยตาเปล่า และการสังเกตเพชรแท้เพชรเทียม

วิธีดูเพชรด้วยตาเปล่า

สิ่งแรกที่จะทำให้ราคาของเครื่องประดับเพชรแตกต่างกันก็คือคุณภาพของเพชร ซึ่งดูได้จากคุณลักษณะของเพชร 4 ประการ หรือที่เรียกกันว่า เพรช 4Cs เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดูเพชร โดยทั่วไปการดูรายละเอียดของเพชร ดูได้จากใบเซอร์หรือส่องดูด้วยแว่นขยาย คุณลักษณะของเพชรทั้ง 4 ประการประกอบด้วย

วิธีดูเพชรด้วยตาเปล่า และการสังเกตเพชรแท้เพชรเทียม

1.Cut  หมายถึง การเจียระไน คุณภาพและทักษาของช่างที่มีความชำนาญในการเจียระไนเพชรที่

ได้สัดส่วน การขัดเงาที่ผิว ช่วยให้เพชรมีความแพรวพราวระยิบระยับและมีความสวยงาม แตกต่าง

วิธีดูเพชรด้วยตาเปล่า และการสังเกตเพชรแท้เพชรเทียม

2.Color หมายถึงสีหรือน้ำ  เพชรที่ดีที่สุดคือเพชรไร้สี มีความขาวใส หรือที่นิยมเรียกกันว่าน้ำ

เช่น เพชรน้ำดี หมายถึง เพชรน้ำ 100 99 หรือ 98 จะหายากและมีราคาสูงสุด

วิธีดูเพชรด้วยตาเปล่า และการสังเกตเพชรแท้เพชรเทียม

3Carat Weight  หมายถึง หน่วนวัดน้ำหนักของเพชร (กะรัต) เพชร 1 กะรัต น้ำหนักเท่ากับ 200

มิลลิกรัม เพชรที่มีขนาดใหญ่จะยิ่งหายาก ส่วนเพชรที่มีน้ำหนักน้อยกว่า 200 มิลลิกรัมหรือคต่ำกว่า 1 กะรัต จะใช้หน่วยวัดเป็นสตางค์ ซึ่งเพชร 1 กะรัต จะแบ่งออกเป็น 100 สตางค์

วิธีดูเพชรด้วยตาเปล่า และการสังเกตเพชรแท้เพชรเทียม

4.Clarity หมายถึง ความสะอาดหรือความบริสุทธิ์ของเพชร เพชรที่ไร้ตำหนิก็จะยิ่งมีความ

สวยงาม ความบริสุทธิ์ของเพชรมีตำหนิน้อยหรือมากส่งผลให้คุณภาพและราคาของเพชรนั้น ๆ แตกต่างกัน การตรวจดำหนิของเพชรทำได้โดยการตรวจดูด้วยแว่นขยายหรือกล้องจุลทรรศน์ กำลังขยาย 10 เท่า

วิธีดูเพชรด้วยตาเปล่า และการสังเกตเพชรแท้เพชรเทียม

สำหรับการดูเพชรด้วยตาเปล่า เมื่อทราบคุณลักษณะ 4 ประการของเพชรเป็นข้อมูลพื้นฐานแล้ว ก็จะทำให้การดูเพชรด้วยตาเปล่าทำได้ไม่ยากและสามารถดูได้หลายวิธี เช่น

  1. ดูจากความระยิบระยับของเพชร ที่จะมีความแวววาวระยิบระยับผิดจากเพชรคุณภาพต่ำ
  2. สีหรือน้ำของเพชรจะแตกต่างกัน เพชรที่มีคุณภาพจะมีความขาวใสไม่มีสีอื่นเจือปน หรืออาจ

ทดสอบด้วยเทคนิคง่ายๆ โดยการวางเพชรลงบนกระดาษสีขาว จะช่วยให้เห็นสีของเพชรได้ง่ายและชัดเจนขึ้น

  1. ดูจากระดับความสะอาดของเพชร  วิธีนี้อาจดูได้เฉพาะเพชรที่มีตำหนิมากเพราะสามารถ

มองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ส่วนเพชรที่มีตำหนิเพียงเล็กน้อยส่วนใหญ่ก็จะพบอยู่ในเนื้อเพชร ซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านอกจากส่องด้วยแว่นขยาย

วิธีดูเพชรด้วยตาเปล่า และการสังเกตเพชรแท้เพชรเทียม

วิธีสังเกตเพชรแท้เพชรเทียม

  1. การสังเกตเพชรแท้เพชรทียมด้วยตาเปล่า วิธีนี้คนที่มีความชื่นชอบและคุ้นเคยกับเครื่องประดับ

เพชรที่มีอยู่ เมื่อดูด้วยตาเปล่าจะพอแยกออกจากความแวววาวระยิบระยับของตัวเพชร   

  1. สังเกตจากเหลี่ยมมุมของการเจียระไน หากฝึกดูบ่อย ๆ จะสังเกตเห็นความแตกต่างว่าเหลี่ยมมุม

ของเพชรแท้จะเรียบ คม และชัดกว่าเพชรเทียมอย่างมาก

  1. การสังเกตเพชรแท้เพชรทียมด้วยวิธีการง่าย ๆ คือ วางเพชรแท้หรือเพชรเทียม ที่ต้องการ

ทดสอบบนเส้นตรงหรือตัวหนังสือสีดำ แล้วมองผ่านจากด้านบนของเพชร เพชรแท้จะไม่สามารถมองทะลุได้ ในขณะที่เพชรเทียมแบบส่วนใหญ่จะมองทะลุได้ หมายถึงมองเห็นเส้นดำด้านล่างใต้

  1. การสังเกตเพชรแท้เพชรทียม โดยทดสอบด้วยหมอกหรือวิธี ฟ็อกกี้ เทสต์ (foggy test) คือการที่

เราหายใจใส่เพชร คล้าย ๆ กับการที่เราทำให้กระจกเป็นฝ้าหากพบว่าเพชรนั้นมีฝ้าอยู่ 2 -3 นาที เพชรนั้นเป็นเพชรปลอมแน่นอน เพราะถ้าเป็นเพชรแท้ จะไม่มี ไอน้ำที่ทำให้ขุ่นมัวติดเลย หรือถ้ามี ก็จะหายไปอย่างรวดเร็ว

Add line Petch Chompoo Jewelry