ธรรมเนียมสวมแหวนแต่งงาน และแหวนแต่งงานควรใช้กี่วง

การสวมแหวนแต่งงานในปัจจุบัน เป็นประเพณีนิยมที่ไม่ใช่เฉพาะการจัดพิธีแต่งงานแบบตะวันตกเท่านั้น แต่การสวมแหวนแต่งงานยังเป็นสากลนิยมของคู่รักทั่วโลก รวมทั้งพิธีแต่งงานของคู่รักคนไทย ก็มีพิธีสวมแหวนหรือแลกแหวนแต่งงาน แต่คู่รักที่มีแพลนแต่งงานหลายคู่อาจสงสัยธรรมเนียมสวมแหวนแต่งงาน และแหวนแต่งงานควรใช้กี่วง ข้อสงสัยนี้ ร้าน เพชรชมพู จิวเวลรี่ มีคำตอบมาให้ค่ะ

ธรรมเนียมสวมแหวนแต่งงาน

            ธรรมเนียมการสวมแหวนแต่งงาน เริ่มต้นในสมัยอียิปต์โบราณ โดยมีการแลกเปลี่ยนแหวนที่ถักจากเถาวัลย์ระหว่างคู่สามีภรรยา ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นนิรันดร์และความรักไม่สิ้นสุด ต่อมาประเพณีสวมแหวนแต่งงานกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและแพร่เข้าไปในวัฒนธรรมของหลาย ๆ ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเพณีแต่งงานของคนไทยที่ฝ่ายชายจะเป็นคนมอบแหวนให้กับเจ้าสาวในฐานะสินสอด

วัฒนธรรมการสวมแหวนแต่งงานของไทย และสากล

  • วัฒนธรรมการสวมแหวนแต่งงานของไทย

วัฒนธรรมการสวมแหวนแต่งงานของคนไทย อาจมีรายละเอียดแตกต่างจากการสวมแหวน

แต่งงานของชาวตะวันตก เช่น การแต่งงานแบบไทยอาจมอบแหวนเพชรเป็นแหวนหมั้นหรือเป็นสินสอดในวันแต่งงาน หรือบางกรณีที่คู่รักมีการหมั้นหมายกันไว้ก่อนก็จะนิยมใช้แหวนเพชรเป็นแหวนหมั้น หากมีพิธีแต่งงานโดยไม่มีการหมั้นหมายไว้ก่อน ช่วงเช้าจะทำพิธีหมั้นให้เจ้าบ่าวได้สวมแหวนให้เจ้าสาวหรือคู่บ่าวสาวแลกแหวนซึ่งกันและกัน

  • วัฒนธรรมการสวมแหวนแต่งงานแบบสากล

ตามธรรมเนียมการสวมแหวนแต่งงานของชาวตะวันตก นิยมสวมแหวนที่มีความหมายไว้ที่นิ้ว

ทั้งสองวง คือสวมทั้งแหวนหมั้นและแหวนแต่งงาน แต่มีวิธีการ ดังนี้

  • เมื่อมีการหมั้น คู่รักจะสวมแหวนหมั้น แหวนหมั้นเพชรไว้ที่นิ้วนางข้างซ้าย  
  • ในวันที่มีพิธีแต่งงาน คู่บ่าวสาวจะเปลี่ยนแหวนหมั้นไปสวมไว้ที่นิ้วนางข้างขวาแทน
  • หลังจากทำพิธีสวมแหวนแต่งงานที่นิ้วนางข้างซ้ายซึ่งส่วนใหญ่เป็นแหวนเกลี้ยง คู่สมรส

จะนำแหวนหมั้นมาสวมทับแหวนแต่งงาน หรือสวมแหวนแต่งงานติดนิ้วเพื่อบ่งบอกการใช้ชีวิตคู่ ส่วนแหวนหมั้นอาจเก็บไว้สวมใส่เป็นเครื่องประดับตามความเหมาะสม

ธรรมเนียมไทยแหวนแต่งงานควรใช้กี่วง

ปัจจุบันการสวมแหวนแต่งงานตามประเพณีไทย เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย และยังมีการ

ปรับประยุกต์รูปแบบการมอบแหวนแต่งงานให้เกิดเป็นธรรมเนียมใหม่ ๆ เป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. การสวมแหวนแต่งงานตามธรรมเนียมไทยเดิม

ตามธรรมเนียมแล้วการขอแต่งงานแบบไทยจำเป็นจะต้องมีการจัดพิธีหมั้น โดย

แหวนที่ใช้จะมีเพียงหนึ่งวงคือ แหวนเพชรเม็ดเดี่ยวของฝ่ายหญิงที่จะถูกนำมาใช้ในพิธีสวมแหวนในพิธีหมั้น ซึ่งพิธีหมั้นอาจมีการหมั้นหมายกันไว้ก่อน หรือทำพิธีหมั้นในวันเดียวกับวันแต่ง โดยพิธีหมั้นจะทำในช่วงเช้า โดยแหวนหมั้นถือเป็นสินสอดอย่างหนึ่ง

  1. การสวมแหวนแต่งงานของไทยตามธรรมเนียมตะวันตก

ปัจจุบันคู่รักนิยมสร้างเซอร์ไพร์ขอแต่งงานตามธรรมเนียมตะวันตก โดยฝ่ายชายจะเตรียม

แหวนเพชรเม็ดเดี่ยว เพื่อคุกเข่าขอฝ่ายหญิงแต่งงานซึ่งหลังจากที่ฝ่ายชายคุกเข่าขอแต่งงานฝ่ายหญิงจะสวมใส่แหวนวงนั้นไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายและถือว่าได้หมั้นหมายกันแล้ว ส่วนงานแต่งจะมีแหวนแต่งงานอีกสองวงเพื่อใช้สำหรับพิธีแลกแหวน โดยแหวนที่นิยมนำมาใช้สำหรับฝ่ายหญิงเป็นแหวนเพชรรอบวงหรือแหวนเกลี้ยง ส่วนฝ่ายชายจะนิยมใช้เป็นแหวนแบบฝังเพชรหรือแหวนเกลี้ยงก็ได้เช่นกัน

  1. การสวมแหวนแต่งงานตามธรรมเนียมไทยประยุกต์

สำหรับการสวมแหวนแต่งงานตามธรรมเนียมไทยประยุกต์ ขึ้นอยู่กับคู่รักเป็นสำคัญว่าจะมี

การหมั้นหมายกันก่อนพิธีแต่งงาน หรือมีการสวมแหวนแต่งงานหรือแลกแหวนแต่งงานในพิธีแต่ง บางคู่ฝ่ายชายอาจมอบแหวนเพชรแต่งงานเพื่อเป็นสินสอดให้กับฝ่ายเจ้าสาวตามประเพณีไทย และหลังจากแต่งงานแล้วจะทำแหวนคู่หรือแหวนทองเกลี้ยง แหวนเกลี้ยงรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสวมใส่คู่กัน นอกจากบ่งบอกการใช้ชีวิตคู่แล้ว ยังสามารถสวมใส่ติดนิ้วไว้ได้ตลอดเนื่องจากเป็นแหวนที่มีความคงทน แข็งแรง

สำหรับคำถามหรือใครที่มีข้อสงสัยว่า ธรรมเนียมสวมแหวนแต่งงาน และแหวนแต่งงานควรใช้กี่วง บทความนี้คงเป็นคำตอบได้ดี ทราบคำตอบแล้วหากใครกำลังมองหาแหวนหมั้น แหวนแต่งงานเพชร ร้าน เพชรชมพู จิวเวลรี่ “ร้านเพชรรุ่นใหม่ ของคนรุ่นใหม่” ยินดีต้อนรับ ค่

23 July 2022 197

RELATED

เพชรใบเซอร์ ไม่มีใบเซอร์ แตกต่างกันอย่างไร

01 August 2022 145

การซื้อสินค้าทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสิ่งที่ผู้ซื้อจะได้รับก็คือใบรับประกัน เพื่อบ่งบอกคุณภาพหรือบอกอายุการใช้งานของสินค้านั้น ๆ ว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด การซื้อเครื่องประดับเพชร ซึ่งเป็นอัญมณีที่มีมูลค่าก็เช่นเดียวกันที่จะต้องมีใบเซอร์ เพื่อรับรองคุณภาพของเพชร แต่หลายคนอาจมีข้อสงสัย ใบเซอร์ คืออะไร และเพชรใบเซอร์ ไม่มีใบเซอร์ แตกต่างกันอย่างไร บทความนี้เพชรชมพู จิวเวลรี่ มีคำตอบมาให้ค่ะ

สำหรับคนที่ชื่นชอบเครื่องประดับเพชร ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเป็นชุดเครื่องเพชร ที่มีตั้งแต่สร้อยเพชร แหวนเพชร สร้อยข้อมือหรือกำไร ต่างหูเพชร เข็มกลัดเพชร และอื่น ๆ ซึ่งก็มีทั้งเลือกซื้อเป็นชุดเครื่องเพชร และซื้อสะสมทีละชิ้นให้เข้าชุดกันเนื่องจากเครื่องเพชรเป็นอัญมณีที่มีมูลค่าสูง  และนอกจากการเลือกซื้อเป็นชุดหรือซื้อทีละชิ้นแล้ว ยังเลือกสะสมเพชรคุณภาพหรือเพชรน้ำ 100 อีกด้วยแต่จะมีวิธีเลือกซื้ออย่างไร ร้าน เพชรชมพู จิวเวลรี่ มีคำแนะนำ ค่ะ

วิธีเลือกซื้อสร้อยเพชร และเพชรน้ำ 100 คืออะไร

01 August 2022 111
การเลือกซื้อเครื่องประดับเพชร แหวนหมั้น แหวนแต่งงาน สร้อยเพชร และเครื่องประดับเพชรรูปแบบอื่น ๆ นอกจากความสวยงาม และรูปแบบที่ผู้สวมใส่ชื่นชอบ การมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกเพชรหรือมีความรู้เกี่ยวกับการดูสีเพชรอยู่บ้าง ก็จะทำให้การเลือกซื้อเพชรที่มีคุณภาพเป็นเรื่องง่ายขึ้น ในบทความนี้ ร้าน เพชรชมพู จิวเวลรี่ มีคำแนะนำดี ๆ มาฝากอีกเช่นเคย ค่ะ

วิธีดูเกรดสีเพชร ระดับสีของเพชร ก่อนเลือกซื้อ

01 August 2022 87
เครื่องประดับ คือส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้การแต่งกายของเราดูสวยโดดเด่น มีหลากหลายสไตล์ และมีหลายประเภทหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีรูปแบบที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบ การเลือกให้เข้ากับบุคลิก และเหมาะกับรูปแบบการแต่งกาย เพชร เป็นเครื่องประดับที่มีทั้งมูลค่าและคุณค่า เพื่อให้เราสามารถดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง วันนี้ ร้าน เพชรชมพู จิวเวลรี่ มีคำแนะนำดี ๆ มาฝากค่ะ

การดูแลรักษาแหวนเพชร และการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

01 August 2022 60
Copyright © 2021 Petch Chompoo Jewelry. All Rights Reserved