เพชรใบเซอร์ ไม่มีใบเซอร์ แตกต่างกันอย่างไร

            การซื้อสินค้าทั่ว ๆ ไป โดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาสิ่งที่ผู้ซื้อจะได้รับก็คือใบรับประกัน เพื่อบ่งบอกคุณภาพหรือบอกอายุการใช้งานของสินค้านั้น ๆ ว่าเป็นสินค้าดีมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด การซื้อเครื่องประดับเพชร ซึ่งเป็นอัญมณีที่มีมูลค่าก็เช่นเดียวกันที่จะต้องมีใบเซอร์ เพื่อรับรองคุณภาพของเพชร แต่หลายคนอาจมีข้อสงสัย ใบเซอร์ คืออะไร และเพชรใบเซอร์ ไม่มีใบเซอร์ แตกต่างกันอย่างไร บทความนี้เพชรชมพู จิวเวลรี่ มีคำตอบมาให้ค่ะ

ใบเซอร์เพชร คืออะไร

            ใบเซอร์  เป็นเอกสารที่คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นใบรับประกันเพชร เมื่อต้องการเลือกซื้อเพชรก็จะให้ความสำคัญและต้องการใบเซอร์มาเป็นหลักฐาน แต่ในความเป็นจริงเอกสารที่ใช้รับประกันเพชรหรือระบุคุณภาพของเพชร มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ ใบเซอร์ และใบรับประกัน ซึ่งเอกสารทั้ง 2 ชนิดใช้ประโยชน์แตกต่างกัน ดังนี้

  1. ใบเซอร์ คือ เอกสารหรือใบรับรองเพชรที่ออกโดยสถาบันอัญมณีที่ยอมรับกันในระดับสากล

เช่น GIA หรือ HRD โดยจะออกเป็นเอกสารรับรองให้แก่เพชรแต่ละเม็ด พร้อมแจ้งรายละเอียดได้แก่ น้ำหนักเพชร หรือกะรัต รวมไปถึงร่องรอยความสะอาดของเพชร เกรดหรือสีของน้ำเพชร มาตรฐานการเจียระไน เลขทะเบียนของเพชร หรืออื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่เพชรที่จะได้ใบรับรองหรือใบเซอร์ มักจะมีน้ำหนักตั้งแต่ 0.30 กะรัต ขึ้นไป การรับรองพร้อมแจ้งรายละเอียดของเพชรไว้อย่างละเอียด จึงทำให้เพชรใบเซอร์มีราคาสูงกว่าเพชรที่ไม่มีใบเซอร์

  1. ใบรับประกันเพชร เป็นเอกสารที่ทางร้านจำหน่ายเพชรออกให้กับลูกค้า เพื่อยืนยันว่าเป็น

เครื่องประดับเพชรที่ซื้อไปจากร้าน โดยในใบรับประกันเพชรจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อสินค้า ราคา น้ำหนักกะรัต ขนาด ความสั้นยาว วัน เดือน ปี ที่ซื้อ หรือรายละเอียดอื่น ๆ การที่ทางร้านเพชรออกใบรับประกันเพชรให้กับลูกค้า จึงเปรียบเสมือนเอกสารยืนยันให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าเป็นเครื่องประดับเพชรแท้ เพชรจากธรรมชาติ หรือเป็นเพชรสังเคราะห์ และยังเป็นเอกสารยืนยันต่อร้านจำหน่ายเพชร กรณีต้องการนำไปขายคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องประดับรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งทางร้านจะมีเงื่อนไขในการหักเปอร์เซ็นต์สำหรับลูกค้าเดิมไว้ในใบรับประกันเพชรอยู่แล้ว

ความสำคัญของใบเซอร์และใบรับประกันเพชร

  1. เครื่องประดับเพชรที่มีใบเซอร์ เปรียบเสมือนมีใบรับประกันคุณภาพของเพชร เพราะเป็น

เอกสารที่ออกโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเพชรในระดับสากล

  1. ใบเซอร์เพชร ซึ่งออกโดยสถาบันที่ได้มาตรฐานในระดับสากล มักจะออกให้กับเพชรที่มีขนาด

ตั้งแต่ 0.30 กะรัต เป็นต้นไป ทำให้ทราบน้ำหนักเบื้องต้นของเครื่องประดับเพชรที่มีใบเซอร์ชิ้นนั้น ๆ ได้ทันทีและรู้รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับเครื่องประดับเพชรชิ้นนั้น

  1. เพชรที่มีใบเซอร์หรือใบรับประกันเพชร ช่วยให้ง่ายต่อการซื้อขายเนื่องจากเป็นเสมือนเอกสาร

ระบุตัวตนของเครื่องประดับเพชรชิ้นนั้น และสิ่งสำคัญเพชรที่มีใบเซอร์ที่ออกโดยสถาบันชั้นนำในระดับสากล สามารถขายได้ราคาดีกว่าเพชรที่ไม่มีใบเซอร์หรือไม่มีใบรับประกัน

  1. ใบเซอร์หรือใบรับประกันเพชร ช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพของเพชร เนื่องจากเอกสารทั้ง

2 ชนิดจะมีรายละเอียดบ่งบอกคุณสมบัติของเพชรไว้อย่างละเอียด ทั้ง ชื่อสินค้า ขนาด น้ำหนักกะรัต สีของเพชน วัน เดือน ปี ที่ซื้อ หรือรายละเอียดอื่น ๆ

  1. ใบเซอร์หรือใบรับประกันเพชร ช่วยให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาของ

เครื่องประดับเพชรที่เราสนใจ เพราะเมื่อเราเลือกซื้อเพชรที่มีใบเซอร์หรือใบรับประกันจากร้านเพชร ก็สามารถนำข้อมูลหรือรายละเอียดของเพชรเม็ดต่าง ๆ มาเปรียบเทียบกันได้ง่าย ช่วยให้การเลือกซื้อเพชรที่มีขนาด น้ำหนักกะรัต และรูปแบบ เดียวกันได้ในราคายุติธรรมจากร้านเพชรคุณภาพมาตรฐาน เป็นต้น

จากข้อสงสัยที่ว่า เพชรใบเซอร์ ไม่มีใบเซอร์ แตกต่างกันอย่างไร สรุปเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันก็คือ ใบเซอร์หรือใบรับรองเพชรจะมี 2 รูปแบบ ได้แก่ ใบเซอร์เพชรที่ออกจากห้องแล็บตรวจวิเคราะห์เพชรวัตถุประสงค์หลักเพื่อแจ้งคุณภาพที่แท้จริงของเพชรแต่ละเม็ดให้ลูกค้าได้ทราบอย่างละเอียดก่อนจะตัดสินใจซื้อ ส่วนใบรับประกันเพชร เป็นใบรับประกันที่ร้านเพชรออกให้ลูกค้า เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดของสินค้าที่ซื้อไป แต่ละร้านจะมีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไป อาจใช้นามบัตรแล้วเขียนรายละเอียดไว้ด้านหลัง หรือจัดทำเป็นรูปเล่มเล็ก ๆ เป็นเอกสารแผ่นเดียว ขึ้นอยู่กับคุณภาพและมาตรฐานของร้านเพชรเป็นสำคัญ

01 August 2022 144

RELATED

วิธีเลือกซื้อสร้อยเพชร และเพชรน้ำ 100 คืออะไร

01 August 2022 110

สำหรับคนที่ชื่นชอบเครื่องประดับเพชร ส่วนใหญ่จะเลือกซื้อเป็นชุดเครื่องเพชร ที่มีตั้งแต่สร้อยเพชร แหวนเพชร สร้อยข้อมือหรือกำไร ต่างหูเพชร เข็มกลัดเพชร และอื่น ๆ ซึ่งก็มีทั้งเลือกซื้อเป็นชุดเครื่องเพชร และซื้อสะสมทีละชิ้นให้เข้าชุดกันเนื่องจากเครื่องเพชรเป็นอัญมณีที่มีมูลค่าสูง และนอกจากการเลือกซื้อเป็นชุดหรือซื้อทีละชิ้นแล้ว ยังเลือกสะสมเพชรคุณภาพหรือเพชรน้ำ 100 อีกด้วยแต่จะมีวิธีเลือกซื้ออย่างไร ร้าน เพชรชมพู จิวเวลรี่ มีคำแนะนำ ค่ะ

การเลือกซื้อเครื่องประดับเพชร แหวนหมั้น แหวนแต่งงาน สร้อยเพชร และเครื่องประดับเพชรรูปแบบอื่น ๆ นอกจากความสวยงาม และรูปแบบที่ผู้สวมใส่ชื่นชอบ การมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกเพชรหรือมีความรู้เกี่ยวกับการดูสีเพชรอยู่บ้าง ก็จะทำให้การเลือกซื้อเพชรที่มีคุณภาพเป็นเรื่องง่ายขึ้น ในบทความนี้ ร้าน เพชรชมพู จิวเวลรี่ มีคำแนะนำดี ๆ มาฝากอีกเช่นเคย ค่ะ

วิธีดูเกรดสีเพชร ระดับสีของเพชร ก่อนเลือกซื้อ

01 August 2022 87
เครื่องประดับ คือส่วนประกอบสำคัญที่ช่วยให้การแต่งกายของเราดูสวยโดดเด่น มีหลากหลายสไตล์ และมีหลายประเภทหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีรูปแบบที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบ การเลือกให้เข้ากับบุคลิก และเหมาะกับรูปแบบการแต่งกาย เพชร เป็นเครื่องประดับที่มีทั้งมูลค่าและคุณค่า เพื่อให้เราสามารถดูแลรักษาได้อย่างถูกต้อง วันนี้ ร้าน เพชรชมพู จิวเวลรี่ มีคำแนะนำดี ๆ มาฝากค่ะ

การดูแลรักษาแหวนเพชร และการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี

01 August 2022 60
“แหวน” ถือเป็นสัญลักษณ์ที่คู่รักหนุ่มสาวรวมไปถึงคู่สามีภรรยานิยมมอบให้แก่กัน เพื่อเป็นสื่อรักแทนใจ เนื่องในโอกาสสำคัญหรือในวันที่ตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน รูปแบบและลักษณะของแหวนที่มอบให้แก่กันในแต่ละโอกาสก็จะแตกต่างกันไป มีทั้งแหวนหมั้นเพชร แหวนคู่ และแหวนแต่งงาน ส่วนใครหลาย ๆ คนที่รู้สึกสงสัยหรือกำลังหาคำตอบว่า แหวนคู่ แหวนหมั้น เหมือนหรือต่างกันอย่างไร บทความนี้ ร้าน เพชรชมพู จิวเวลรี่ มีคำตอบมาให้ค่ะ

แหวนคู่ แหวนหมั้น เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

01 August 2022 55
Copyright © 2021 Petch Chompoo Jewelry. All Rights Reserved