เพชรชมพูจิวเวลรี่ ร้านเพชรแห่งเดียวในภาคอีสานที่ได้รับรางวัล ต่อเนื่องกันถึง 7 ปีซ้อน

เพชรชมพูจิวเวลรี่ ร้านเพชรแห่งเดียวในภาคอีสานที่ได้รับรางวัล ต่อเนื่องกันถึง 7 ปีซ้อน

ยอดเยี่ยม!!  “เพชรชมพูจิวเวลรี่” สาขา อุดรธานี  ร้านเพชรแห่งเดียวในภาคอีสานที่ได้รับรางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และยังได้ต่อเนื่องกันถึง 7 ปีซ้อน อีกด้วย!

“เพชรชมพูจิวเวลรี่” สาขาอุดรธานี คว้ารางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยในมาตราฐานสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทสินค้าอัญมณี Souvenir Shop Standard for Tourism ประจำปี 2024-2026 

 เพชรชมพูจิวเวลรี่ ได้รับมอบโล่รางวัลมาตรฐานจากจาก นายพลภูมิ วิภัติภูมิประเทศ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ใน “พิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2567“ให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจประเมินและได้รับการรับรอง ในพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามอบหมายให้กรมการท่องเที่ยวดำเนินการพัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพระดับสากล ผ่านการจัดทำมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย และดำเนินการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยให้แก่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการให้บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมีศักยภาพที่จะแข่งขันได้ในระดับสากล ในประเภทมาตราฐานสถานที่จำหน่ายของที่ระลึกเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทสินค้าอัญมณีมีหัวข้อที่ต้องผ่านการประเมินได้แก่มาตรฐานด้านสถานที่ ด้านการบริการ ด้านบุคลากร ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

07 July 2024 76
add line petchchompoo